Mededelingenblad 23 april 2017 Mededelingenblad 23 april 2017

zondag  23 april 2017
 
Ontmoetingskerk   9.30 uur ds. J.Geertse
Ontmoetingskerk  11.00 uur 2e dienst voorbereid door Liturgiegroep
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
COLLECTE
De diaconale collecte is voor Amnesty International. Amnesty International zet zich in voor de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Aanvankelijk werd vooral actiegevoerd tegen schendingen die worden begaan door overheden, zoals het opsluiten van gewetensgevangenen, marteling en de doodstraf. Sinds 2001 vallen ook schendingen van sociaaleconomische rechten onder Amnesty’s mandaat.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Eredienst en Kerkmuziek wereldwijd.
 
UIT DE GEMEENTE
Uit de gemeente:
Mevr. Truus Harlaar  is gevallen. Ze heeft niets gebroken, maar heeft wel veel pijn. Met rust en pijnstillers moet het de komende weken weer beter gaan.
 
Vakantie
Komende week van 24 tot en met 30 april heb ik vrij. Collega Jacqueline Geertse zal mij vervangen.
Henco van Capelleveen
 

terug