Sparen

Sparen

Wij sparen ook voor Taul Moldavie…

Wist u dat….  De Kindernevendienst zijn eigen collecte heeft??????  
Vanaf heden spaart de kindernevendienst ook mee voor de ouderen van Taul Moldavië.
Wij bespreken ook met de kinderen hoe belangrijk het is om geld in te zamelen voor dit goede doel.
Dus geeft u vooral uw kind dus collectegeld mee!
Namens de leiding van de Kindernevendienst
 

 
Werkgroep Kindernevendienst Werkgroep Kindernevendienst

Missie: “Geïnspireerd en verbonden door Gods woord stellen wij de ander centraal”

De kindernevendiensten (verder aangeduid met KND) worden gehouden tijdens de ochtenddiensten. Het doel van de KND is de kinderen in hun eigen taal vertrouwd te maken met de Bijbelse verhalen en het vieren in en met de gemeente. Door ontwerpen van verschillende zaken aan de orde te stellen, denk hierbij aan het vertalen van Bijbelse verhalen, naar situaties van nu. Zaken zoals pesten, ziek en zeer, overlijden, geboorte, doop en trouwen komen aan de orde.

Feitelijk is de KND een “kweekvijver”, waarin we goodwill willen kweken, zodat kinderen betrokken zijn/blijven en op latere leeftijd actief blijven binnen de organisatie van de kerk en waar maatschappelijke zaken ook aan de orde gesteld kunnen worden.

De leiding, bestaande uit enkele enthousiaste gemeenteleden, gebuikt hiervoor verschillende methodes waaronder ‘Kind op zondag’. Een paar keer per jaar werkt de leiding van de KND samen met de kinderen aan speciale projecten zoals het Adventsproject, het kinderkerstfeest en het 40-dagenproject rond Pasen.

 
DE KINDERNEVENDIENST PAKT UIT DE KINDERNEVENDIENST PAKT UIT

Het is alweer enige tijd geleden dat we hebben laten weten dat we weer spulletjes voor ons project “Oxfam Novib pakt uit” gingen bestellen.
Eindelijk kunnen we u melden dat de spulletjes gebracht zijn naar de plekken waar ze het hardst nodig waren.
We hadden deze keer een groentetuin, fruitbomen en een waterpomp besteld.
We gaan nu met de kinderen weer iets nieuws uitzoeken en mede dankzij de gulle giften van onder andere de familie F. Ringma en T. Offinga kunnen we deze keer iets echt groots uitzoeken.
Zodra we weten wat het wordt laten we dat via het mededelingenblad aan u weten.
Wij bevelen het busje nog steeds van harte bij u aan, mocht u het niet weten te vinden dan kunt u altijd één van de kinderen of de leiding van de nevendienst vragen.

Met vriendelijke groet namens de nevendienst Marion Jolen