De Diaconie De Diaconie

Algemeen

Het college van diakenen houdt zich bezig met de diaconale taken binnen de gemeente.
Zo zijn zij o.a. vertegenwoordigd in de taakgroepen Vieren en Gemeenschapsvorming, het Platform Armoedebestrijding Heerhugowaard, het Inter Kerkelijk Diaconaal Overleg (IKDO) en het Noodfonds.
Verder zijn er contacten met de Voedselbank en de Wereldwinkel.

Ook kunt u bij de diaconie terecht voor een aansluiting van de Kerkwebradio en informatie over de diaconale vakantieweken.
De bestemming van de diaconale collecten wordt deels landelijk vastgesteld door Kerk in Actie, deels naar eigen inzicht/behoeften; ook plaatselijke initiatieven worden hierin meegenomen.
Regelmatig wordt er een speciaal project uitgekozen en dat is vanaf september 2016 drie jaar lang "Homecare Taul Moldavië", waarover u elders op deze pagina meer informatie kunt vinden.

 
Begroting 2017 Begroting 2017

De begroting voor 2017 van de Diaconie kunt u downloaden via het "Item Downlads"
 

 
ANBI Diaconie

ANBI Diaconie

Contact gegevens
Diaconie PKN Heerhugowaard
Postbus 54
1700 AB  HEERHUGOWAARD
 
RSIN nummer: 824104043
 

lees meer »
 
Giften

Giften

Giften voor de diaconie kunt u storten op bankrekening NL84 INGB 0008 5693 31, ten name van Diaconie Protestantse Gemeente te Heerhugowaard (eventueel onder vermelding van de door u gewenste bestemming).

 
HOMECARE TAUL MOLDAVIË

HOMECARE TAUL MOLDAVIË

Prachtige bijdrage voor het project Taul Moldavië van een kerkgemeenschap in St. Pancras

lees meer »
 
Bloembollenstukjes voor Home Care Moldavië.

Bloembollenstukjes voor Home Care Moldavië.

Op de fancy fair en op zondag 19 maart zijn er bakjes verkocht voor het goede doel. Met veel plezier hebben we hiervoor gezorgd.
Met deze foto een kijkje in de keuken met het samenstellen van al deze bakjes. Het waren er toch 250. Vrienden van ons hebben hier met ons veel werk voor geleverd. Bollen uit Aalsmeer. Dank aan alle mensen die met ons deze bakjes verkocht hebben. Eind van het jaar gaan we bollen verkopen en misschien volgend jaar weer deze actie.

lees meer »
 
HOMECARE TAUL MOLDAVIË

HOMECARE TAUL MOLDAVIË

Deze organisatie, onder de bezielende leiding van Tamara, geeft thuishulp aan zieke alleenstaande ouderen. Veel van deze ouderen hebben geen familie meer die voor hen kan of wil zorgen. De ouderen zijn vaak slecht ter been en hebben vrijwel geen geld. Ze krijgen vaak een staatspensioen wat net genoeg is voor de stroom en een beetje eten. Ze leven in huisjes op het platte land waarbij alles tot een minimum gebracht is.

lees meer »
 
HOMECARE TAUL MOLDAVIË Acties

HOMECARE TAUL MOLDAVIË Acties

Even een tussenstand van ons diaconale project. Met de startzondag 11 september begonnen we met dit project en nu 4 maanden verder staan we op een tussenstand van 10122 euro. Geweldig hoe het project leeft. Ook onze actie adopteer een oudere gestart op 18 december met als doel om 50 ouderen voor 2 jaar te ondersteunen gaat geweldig. Het totale doel komt neer op 6000 euro en we staan met toezeggingen al op 4290 euro. Een deel hiervan is reeds gestort en zit in onze tussenstand van 10122 euro. Het zijn allemaal dingen die mij vervullen met diepe dankbaarheid. Wij als gemeente zijn zo het zout op deze aarde en proberen zo de wereld van een lichtje te voorzien.

 
HOMECARE TAUL MOLDAVIË Acties

HOMECARE TAUL MOLDAVIË Acties

Acties voor Moldavië

lees meer »