Vraagje

Vraagje

Via dit stukje wil ik een oproep plaatsen voor nieuwe jeugdkerkleiding.

lees meer »
 
Rommelmarkt 2018

Rommelmarkt 2018

Bedankt:
Rijders, Kopers, Klussers, Kijkers, Sponsoren, Verkopers, Vrijwilligers, Bouwers,
Schoonmakers, Medewerkers,
Opruimers, Inbrengers,
Taartenbakkers,
Sjouwers, Pannenkoekenbakkers, Regelaars, Soepmakers, Bezorgers, Bedieners,
Koffiezetters,
Wie de schoen past..
Allen heel hartelijk dank!!!

 
Bloemengroet

Bloemengroet

Ook dit jaar waren de gedetineerden van de gevangenissen en het Exodushuis voor ex-gedetineerden weer heel erg blij met de bloemen die ze op Pasen van u, gemeenteleden, mochten ontvangen. Ze stellen dit gebaar ongelooflijk erg op prijs.
Dus iedereen heel hartelijk bedankt.
De diaconie.

 
Stichting Exodus

Stichting Exodus

Beste leden van de Kerk PKN uit Heerhugowaard,
Via deze weg willen wij jullie namens de deelnemers van Stichting Exodus hartelijk bedanken voor de mooie bloemen/tulpen!

lees meer »
 
Maaltijd Moldavische stijl

Maaltijd Moldavische stijl

Vrijdag 20 april hebben we weer een maaltijd mogen bereiden in de Brink. Deze keer in het teken van Moldavië. De actie voor de ouderen van Moldavië is heel succesvol geweest, mede door uw gulle gaven en het leek ons leuk om deze maaltijd min of meer als afsluiting van de actie in Moldavische sfeer te houden.
Voor het gehele verslag zie het artikel op pagina 'Diaconie'.

 
Beeld & Geluid

Beeld & Geluid

Anderhalf jaar geleden is de groep Beeld & Geluid van start gegaan. De aanleiding was met name de slechte kwaliteit van het geluid in de kerk.

lees meer »
 
Jongerenreis

Jongerenreis

Bericht van de voorbereidingsgroep voor de jongerenreis “Samen voor Kenia”  2019.

lees meer »
 
Zin in film?

Zin in film?

Zin in film? Zin in Heerhugowaard nodigt u weer uit voor een mooie film.
Op  vrijdag 1 juni wordt in Ontmoetingscentrum  De Brink  Middenweg 168 te Heerhugowaard de film Room gedraaid.
 

lees meer »
 
Leeskring ‘Zin Voor Zin’

Leeskring ‘Zin Voor Zin’

Zin voor zin leest................Davita’s Harp  van Chaim Potok (1986. 354 blz)

lees meer »
 
Keeztoernooi

Keeztoernooi
lees meer »
 
Een prachtige 44ste Rommelmarkt!

Een prachtige 44ste Rommelmarkt!

Bijna alles liep op rolletjes…
In de week voorafgaand aan de rommelmarkt was het een drukte van belang in en om de kerk en de Brink.

lees meer »
 
Erfgoed Heerhugowaard Erfgoed Heerhugowaard

Programma voorjaar 2018

lees meer »
 
Vergutas vierde feest!

Vergutas vierde feest!

Op 7 april j.l jubileerde IKK Vergutas samen met fanfare Hou en Trouw in Cool met een bijzonder concert.

lees meer »
 
Bedankt! En een volgende keer..........

Bedankt! En een volgende keer..........

Bij de dienst van 22 april hebt u de gelegenheid gehad uw handtekening te plaatsen onder een oproep van Amnesty International om het doodvonnis voor twee gevangenen in Wit-Rusland te vernietigen en de doodstraf uit de wetgeving te schrappen. U hebt daar royaal gehoor aan gegeven!

lees meer »
 
Rommelmarkt 2018

Rommelmarkt 2018

De jaarlijkse Rommelmarkt is weer achter de rug.  Het was een fantastische week!
Er werd dit jaar weer veel ingebracht en de vele vrijwilligers hebben ontzettend veel werk verricht.
Op zaterdag de 14e was het het ideale weer voor een rommelmarkt. Kopers stonden al vroeg op de stoep en de hele dag door kwamen er bezoekers. Mensen genoten van een taartje, het rad van avontuur of gewoon een gezellig praatje met een oude bekende.
Alle facetten hebben er toe geleid dat het een TOP dag was! 
Met als opbrengst: € 11.427, 11. 
Iedereen heel hartelijk dank hiervoor! 
De rommelmarkt commissie 

 
Kerk en de nieuwe privacywetgeving

Kerk en de nieuwe privacywetgeving

Met ingang van 25 mei 2018 a.s. geldt een nieuwe wet op de privacy. In vergelijking met de voorgaande wet gaat het om een aanscherping en deze geldt ook voor kerken. Voor een deel doen we het eigenlijk al goed. De kerkorde is bijvoorbeeld helder. Iedereen die met gegevens werkt heeft geheimhouding en gegevens die je binnen de kerk deelt, mogen niet zomaar worden verspreid.

lees meer »
 
Vraag van de webmaster

Vraag van de webmaster

De website van de kerk, www.pkn-heerhugowaard.nl, verandert bijna dagelijks. Als u alleen al de pagina’s ‘Agenda’ en ‘Nieuws’ ziet zegt dat genoeg.

lees meer »