Kerkdiensten 2015

meer
 
Algemene informatie

Ontmoetingskerk, Middenweg

Op 11 februari 2010 zijn de Gereformeerde kerk Heerhugowaard en de Hervormde gemeente Heerhugowaard-Veenhuizen middels een fusie aan elkaar toevertrouwd en vormen zij de Protestantse gemeente te Heerhugowaard.

Op zondag komen we als gemeente bij elkaar in de Ontmoetingskerk, Middenweg 168. Er zijn twee diensten: in de eerste dienst, om 09.30 u. is het karakter van de dienst wat traditioneler dan die van de tweede dienst om 11.00 u. Hiermee wordt ingespeeld op vragen van gemeenteleden naar meer variatie in de kerkdiensten. Jaarlijks wordt 4 à 5 keer de tweede dienst verzorgd door de liturgiegroep. De commissie zangdiensten verzorgt vijf keer per jaar een zangdienst, die om 19.00u. begint. Soms vervalt de tweede dienst, met name als er in de eerste dienst een gastvoorganger is. Kijkt u a.u.b. op het rooster op deze site of in het kerkblad OP WEG voor de meest actuele gegevens.

Op de eerste zondag van de maand (behalve in juli, augustus en november) wordt de tweede dienst gehouden in de basisschool "De Vlindertuin", Cornelia van Arkeldijk 24.

Maandelijks wordt er tijdens de tweede dienst Jeugdkerk (voor jeugd vanaf het voortgezet onderwijs) gehouden in de Metro (zie Jeugd & Jongeren). In principe is dit op de derde zondag van de maand, maar kijk voor de zekerheid vooraf even in ons kerkblad OP WEG.

Tijdens beide diensten is er kinderoppas en kindernevendienst in "de Brink", achter de kerk. Tussen de twee kerkdiensten is er gelegenheid om koffie of thee te drinken en vooral: elkaar te ontmoeten! Tijdens een dienst in de Vlindertuin is er vóór de dienst koffiedrinken, is er voor de jongste kinderen oppas aanwezig en de overige kinderen krijgen een activiteit aangeboden tijdens de dienst.

 
De Vlindertuin

Basisschool "De Vlindertuin"