zondag 1 januari 2017

1e dienst Nieuwjaar

Locatie: 
 Ontmoetingskerk
Tijdstip: 
 11:00

11.00 uur Ds. H.C. van Capelleveen - Nieuwjaarsreceptie
geen kindernevendienst

1e collecte: Algemeen diaconaal werk
2e collecte: Missionair werk en Kerkgroei

terug