zondag 11 december 2016

2e dienst 3e zondag van Advent

Locatie: 
 Ontmoetingskerk
Tijdstip: 
 11:00

Ds. J. Geertse

1e collecte: Werelddiaconaat
2e collecte: Kindernevendienst

Kunst in de kerk!
Deze morgen is er een interessante tweede dienst! Medewerking wordt verleend door kunstenaar Han Beudeker. Hij brengt zijn inmiddels bekend geworden schilderij ‘Heaven’ mee. We organiseren rondom dit schilderij een dienst met het thema: ‘Reiken naar de hemel’. Naast het werken met dit schilderij is er een verhaal voor de kinderen en een Bijbelverhaal. Sanne Obbink en Charlotte Hage zingen tijdens deze dienst een mooi lied.

terug