zondag 24 september 2017

2e dienst Vredeszondag

Locatie: 
 Ontmoetingskerk
Tijdstip: 
 11:00

Ds. H.C. van Capelleveen en ds. Bernhard, Evangelische Broedergemeente Alkmaar/Heerhugowaard

1e collecte: Kerk in Actie, Vrede en veiligheid in Nigeriaanse dorpen
2e collecte: Vredeswerk

Collecte Kerk in Actie – Vrede en veiligheid in Nigeriaanse dorpen
De verhouding tussen christenen en moslims in Noord-Nigeria is gespannen. Door de terreur van Boko Haram zijn de conflicten en gewelddadigheden onderling nog meer toegenomen. De organisatie Justice Peace and Reconciliation Movement (JPRM), partner van Kerk in Actie, brengt mensen bij elkaar. JPRM stimuleert ge-sprekken over vrede en gerechtigheid en helpt de
inwoners daarnaast om praktisch met elkaar aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld door gezamenlijk een waterput te slaan of een weg aan te leggen. Volwassenen kunnen bovendien bij JPRM terecht om te leren lezen en schrijven en om spaargroepen op te zetten. Het doel is dat deze mensen hun kennis en hun geld zélf in gaan zetten voor het gemeenschappelijk belang. Het effect van de samenwerking is groot. De dorpsbewoners over-bruggen hun verschillen. Ze ervaren nu saamhorigheid en vertrouwen in plaats van wantrouwen en vooroor-delen. In de dorpen waar JPRM actief is, ontstaat een veiliger leefklimaat. Bovendien is er meer welvaart en ontwikkeling, waar alle bewoners van profiteren. In 2016 werkt JPRM in vijftig dorpen samen met de bewoners aan vrede, verzoening en ontwikkeling.

 

terug