zondag 18 maart 2018

5e zondag van de Veertigdagen

Locatie: 
 Ontmoetingskerk
Tijdstip: 
 10:00

10.00 uur Ontmoetingskerk Ds. H.C. van Capelleveen

1e collecte: Kerk in actie - 40dagentijd - Kinderen in de knel, Geen kinderarbeid in de textielindustrie in India
2e collecte: Jeugd en jongerenwerk

Collectedoel zondag 18 maart:
Geen kinderarbeid in de textielindustrie in India De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India telt meer dan 10.000 kinderen die niet naar school gaan. Vaak werken deze kinderen van migranten onder zeer slechte omstandigheden in de textielindustrie. Ze lopen het risico slachtoffer te worden van geweld of uitbuiting. De Indiase partnerorganisatie van Kerk in Actie SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te krijgen. De medewerkers en vrijwilligers zoeken deze kinderen op in fabrieken, op straat en thuis. Samen met de gezinnen werkt SAVE aan oplossingen: onderwijs voor de kinderen en het versterken van hun ouders. Kinderen krijgen indien nodig bijles en tijdelijk onderdak. SAVE gaat in gesprek met overheidsinstanties, de textielindustrie en de kledingmerken om kinderarbeid te bestrijden. Inmiddels heeft SAVE al twee kinderarbeidvrije zones opgezet, waar niemand het accepteert als een kind niet op school zit. Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie zoals
SAVE in India.

terug