zondag 29 maart 2020

5e zondag van de 40-dagentijd

Locatie: 
 Ontmoetingskerk
Tijdstip: 
 10:00

10.00 uur Ds. N.A. Gillebaard

1e collecte: 40-dagentijd, Kerk in Actie - Werelddiaconaat, Ghana
2e collecte: Orgelfonds

Het artikel van de maand is:
thee of koffie
In de blauwe krat in de hal

terug