75 jaar vrijheid! Expositie 21 en 22 maart in De Brink

75 jaar vrijheid! Expositie 21 en 22 maart in De Brink
75 jaar vrijheid           Expositie 21 en 22 maart       De Brink
Er zijn al diverse mensen die gereageerd hebben op onze oproep om materialen voor de tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog. Er kan echter nog meer bij!
Wij doen dus nog eens een beroep op u lezers om materialen voor die gelegenheid in te brengen. Het spreekt vanzelf dat er zeer zorgvuldig mee zal worden omgegaan.
Andere inbreng wordt in overleg met de Taakgroep op prijs gesteld.
Hebt u materiaal wilt u dat dan doorgeven aan onderstaande adressen. 
T. Giezen. t.giezen@quicknet.nl. S. Dijkstra: syldijkstra@kpnmail.nl  G. Groeneveld: gsgroeneveld@hetnet.nl 
Wij hopen dat deze expositie doorgang zal vinden en veel mensen zal uitnodigen tot het stilstaan bij en wellicht in gesprek komen over deze heftige oorlogsperiode.
De geplande openingstijden zijn:
Zaterdag 21 maart van 14.00-17.00 uur.
Zondag 22 maart tijdens het koffiedrinken en ’s middags van 14.00-17.00 uur.
 
terug