Overige Dagen Overige Dagen
Op deze pagina staan nieuws en activiteiten die doordeweeks vanuit de Ontmoetingskerk worden georganiseerd.

Op het submenu: Nieuws Extern vindt u nieuws en activiteiten, die te maken hebben met kerk en maatschappij. Hier staat bijvoorbeeld informatie over acties, nieuws uit andere kerken en van koren, verenigingen e.d.
De redactie beoordeelt de aangeleverde kopij en besluit al dan niet tot plaatsing op deze pagina.
 
Leeskring ‘Zin Voor Zin’

Leeskring ‘Zin Voor Zin’
Leestip voor de donkere dagen ............

Meer weten? Kijk op pagina Organisatie > Zin in Heerhugowaard
 
 
Nieuws van het College van Kerkrentmeesters

Nieuws van het College van Kerkrentmeesters
Beknopte geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Heerhugowaard tot 2020
Op de website is onder het kopje “Geschiedenis” tekst geplaatst met bovenstaande titel.
lees meer »
 
Een kerk kan niet zonder een bestuur!

Een kerk kan niet zonder een bestuur!
Maar…. het werk moet natuurlijk wel doorgaan.
Kijk voor wat we hiervoor nodig hebben op pagina:
'ORGANISATIE > KERKENRAAD'
 
Lachen in Oorlogstijd?

Lachen in Oorlogstijd?
Taakgroep Zin in Heerhugowaard is voornemens op een zondagmiddag in februari of maart een middag te organiseren waarin positieve en leuke voorvallen uit het leven in oorlogstijd aan bod komen.

Voor meer informatie zie pagina: 'ORGANISATIE > ZININHEERHUGOWAARD'
 
 
Doet u ook weer mee???

Doet u ook weer mee???
Ook dit jaar gaat er vanuit de bloemengroep i.s.m. taakgroep Jeugd & jongeren  weer gewerkt worden om kerststukjes te maken voor de mensen binnen onze gemeente die deze opsteker kunnen gebruiken.
lees meer »
 
OPROEP!

OPROEP!
Kunt u haken? Haakt u mee??

Zie voor meer informatie pagina: Organisatie > Jeugdwerk > Verdieping
 
Ga je mee naar de kerststal? Ga je mee naar de kerststal?

Zie voor meer informatie pagina: Organisatie > Jeugdwerk > Verdieping
lees meer »