Overige Dagen Overige Dagen
Op deze pagina staan nieuws en activiteiten die doordeweeks vanuit de Ontmoetingskerk worden georganiseerd.

Op het submenu: Nieuws Extern vindt u nieuws en activiteiten, die te maken hebben met kerk en maatschappij. Hier staat bijvoorbeeld informatie over acties, nieuws uit andere kerken en van koren, verenigingen e.d.
De redactie beoordeelt de aangeleverde kopij en besluit al dan niet tot plaatsing op deze pagina.
 
Nieuws van het College van Kerkrentmeesters

Nieuws van het College van Kerkrentmeesters

Doopsteen Exoduskerk

Recentelijk is op de doopsteen een plaquette aangebracht, zie voor verdere informatie pagina:
ORGANISATIE > KERKRENTMEESTERS
 
Wijziging Reglement Begraafplaatsen Wijziging Reglement Begraafplaatsen


Zie voor de wijziging pagina:
ORGANISATIE > KERKRENTMEESTERS
 
"Nieuws van het College van Kerkrentmeesters"

"Nieuws van het College van Kerkrentmeesters"
Op een inlegvel, behorende bij het nummer van "Op Weg" van oktober treft u informatie aan over het bijdragen aan de actie "Solidariteitskas". 
Heeft u het inlegvel niet ontvangen of is het zoek geraakt, neem dan even contact op met het secretariaat van het CvK via e-mail: of  tel.: 072-8883394 of kijk op pagina:
'ORGANISATIE > DOWNLOADS ORGANISATIE'

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Henk Jonkvorst, secretaris.
 
Uitnodiging

Uitnodiging
Een bericht vanuit de classis voor een Missionair Event op 14 oktober a.s.
Voor meer gegevens zie pagina:
'ORGANISATIE > KERKENRAAD'
 
Voortgang Beroepingswerk Voortgang Beroepingswerk


De beroepingscommissie heeft een voortgangsrapportage gedaan, zie pagina:
Beroepingswerk
 
Vanuit de groep Beeld & Geluid

Vanuit de groep Beeld & Geluid
Beeld en geluid in de kerk en in De Brink
Ik wil u even bijpraten over de stand van zaken aangaande beeld in de kerk en in De Brink. 
U kunt dit bekijken op pagina: ORGANISATIE > KERKENRAAD
 
 
Gespreksgroep 25++

Gespreksgroep 25++
Inmiddels is onze 25++ gespreksgroep alweer begonnen met een nieuwe seizoen gespreksavonden.
Wil je meer weten, kijk dan snel op pagina:
"ORGANISATIE > JEUGDWERK > VERDIEPING"
 
Rekeningwijziging

Rekeningwijziging
Vrijwillige bijdragen en giften, zie voor de juiste rekeningnummers pagina
ORGANISATIE > KERKRENTMEESTERS
 
Zin in een Boek??

Zin in een Boek??
Leeskring Zin voor Zin  leest en bespreekt...................................................
Zie voor meer gegevens het item: Organisatie>Zin in Heerhugowaard