Overige Dagen Overige Dagen
Op deze pagina staan nieuws en activiteiten die doordeweeks vanuit de Ontmoetingskerk worden georganiseerd.

Op het submenu: Nieuws Extern vindt u nieuws en activiteiten, die te maken hebben met kerk en maatschappij. Hier staat bijvoorbeeld informatie over acties, nieuws uit andere kerken en van koren, verenigingen e.d.
De redactie beoordeelt de aangeleverde kopij en besluit al dan niet tot plaatsing op deze pagina.
 
Leden, gastleden en vrienden. Wie horen erbij – en wie niet?

Leden, gastleden en vrienden. Wie horen erbij – en wie niet?
Op de website van de PKN staat een prachtig artikel onder de titel: 
"Leden, gastleden en vrienden. Wie horen erbij - en wie niet?", geschreven door Prof.dr. L.J. Koffeman, emeritus hoogleraar PThu.
Leden, gastleden en vrienden. Wie horen erbij – en wie niet?
 
Nieuws van Samen voor Kenia.

Nieuws van Samen voor Kenia.

Dankbaar terugblikken.

Dat doet Pieter Bijl op pagina:
ORGANISATIE > DIACONIE > PROJECTEN
 
A Children’s Act

A Children’s Act
Uitnodiging Filmavond Vrijdag 27 september
Taakgroep Zin in Heerhugowaard nodigt u weer uit voor een filmvoorstelling.

Voor meer informatie: Kijk snel op pagina:
'ORGANISATIE > ZIN IN HEERHUGOWAARD'
 
Nieuws van het College van Kerkrentmeesters

Nieuws van het College van Kerkrentmeesters
Website GereformeerdeKerken.info
Meer weten wat deze website inhoudt?
Kijk snel op pagina's: 
ORGANISATIE > KERKRENTMEESTERS of GESCHIEDENIS
 
Kinderen voor kinderen

Kinderen voor kinderen
De Kindernevendienst wil zich het komende jaar gaan inzetten voor het project:
Mary’s Meals
 
Zie voor meer informatie de pagina:
'ORGANISATIE > JEUGDWERK > VERDIEPING'
 
Vanuit de groep Beeld & Geluid

Vanuit de groep Beeld & Geluid
Beeld in de kerk en in De Brink
Ik wil u even bijpraten over de stand van zaken aangaande beeld in de kerk en in De Brink. 
U kunt dit bekijken op pagina: ORGANISATIE > KERKENRAAD
 
 
Start beroepingswerk Start beroepingswerk

Afgelopen dinsdag kregen we het verheugende nieuws dat het CCBB akkoord is gegaan met de solvabiliteitsaanvraag voor de PG te Heerhugowaard. We krijgen de ruimte om een predikant te beroepen tot 1.0 fte. De advertentie kan gepubliceerd worden en op de website, zie pagina 'BEROEPINGSWERK', komt alle informatie te staan over deze vacature. Ook de beroepingscommissie kan eindelijk aan de slag. Ik wens de commissie veel succes en uiteraard ook veel wijsheid toe!

Diny Kotterer, voorzitter
 
Disney kamp 2019

Disney kamp 2019
Zie voor meer informatie pagina ORGANISATIE > JEUGDWERK > ACTIVITEITEN