“Met Israël naar de toekomst”

“Met Israël naar de toekomst”
Met Israël naar de toekomst
Aangrijpend en indringend zijn de laatste hoofdstukken van de profetieën van Zacharia. Ze handelen dan ook over de laatste fase van de eindtijd, de ontknoping van de geschiedenis en de glorieuze doorbraak van het Koninkrijk van God in de verschijning van de Messias met alle dramatische gebeurtenissen die daarbij horen. Alles blijkt zich toe te spitsen op de strijd om Jeruzalem, de plek waarvan God eenmaal gezegd heeft dat Zijn Naam daar tot in eeuwigheid wonen zou – het behoeft dus niet te verwonderen dat juist die plek toneel van de beslissende slag is. Als het immers de macht van de duisternis lukt die plaats in te nemen slaagt hij erin het centrum van Gods handelen uit te schakelen, en als Gods hoofdkwartier is uitgeschakeld dan is het gedaan met de macht van de Eeuwige. Gezien alle tumultueuze ontwikkelingen in onze dagen is de vraag gewettigd of wij mogelijk al heel dicht bij deze ontknoping gekomen zijn. In deze lezing enkele opmerkingen over Zacharia 12 - 14, we kunnen uiteraard niet uitvoerig op alle details ingaan.  
Dit alles onder het volgende voorbehoud:  we zien de contouren van de eindtijd in de profetie getekend, en we mogen die ook onderzoeken, maar moeten afzien van de wens om een zeer gedetailleerde invulling te geven. Heeft Jezus niet gezegd: van de tijden en gelegenheden weet niemand dan alleen de Vader in de hemel? De details laten we aan God over, en we treden niet buiten onze menselijke maat.   

Achtergrond spreker       
Ds. Jaap de Vreugd was als hervormd predikant werkzaam in de PKN. Hij is oud-voorzitter van Christenen voor Israël. Hij maakt deel uit van de redactie van Israël & de Kerk en publiceert geregeld in dit theologisch kwartaaltijdschrift. Ook is hij als redactielid en schrijver verbonden aan Profetisch Perspectief, een kwartaalblad dat inzoomt op geschiedenis en actualiteit.
terug