zondag 23 augustus 2020

Aangepaste kerkdienst

Locatie: 
 Thuis via kerkomroep/TV: Ontmoetingskerk
Tijdstip: 
 10:00

10.00 uur Ds. P. Verhoef
1e collecte: Stichting Kruispost
2e collecte: Algemeen kerkenwerk

Aangepaste dienst via webradio/TV https://kerkdienstgemist.nl/stations/2118-Ontmoetingskerk-Heerhugowaard

U kunt uw collecten storten via onderstaande link:
https://site.skgcollect.nl/304/pagina/4566/collectes.html of
overmaken op bankrekening NL30RABO0
26906878 tnv Protestantse gemeente te Heerhugowaard
onder vermelding van 1e en/of 2e collecte.

terug