zondag 5 juli 2020

Aangepaste kerkdienst

Locatie: 
 Thuis via kerkomroep: Ontmoetingskerk
Tijdstip: 
 10:00

10.00 uur Ds. H. Appers

1e collecte: Kerk in Actie, binnenlands diaconaat
2e collecte: Missionair gemeente zijn

Aangepaste dienst via webradio https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10763 
U kunt uw collecten storten via onderstaande link:
https://site.skgcollect.nl/304/pagina/4566/collectes.html of
overmaken op bankrekening NL30RABO0326906878 tnv Protestantse gemeente te Heerhugowaard
onder vermelding van 1e en/of 2e collecte.

terug