Bericht van de groep Samen voor Kenia 2019

Bericht van de groep Samen voor Kenia 2019
Het begon al op vrijdagavond met de maaltijd in de Brink, verzorgd door de kookgroep, bijgestaan door Joerie, Linda en Eva, drie van onze jongeren die meegaan met de jongerenreis in de zomer van 2019. Het was heel gezellig, lekker en ook nog een mooie opbrengst van 248 euro voor ons doel.
Zaterdag de Xnight, een spetterende avond waar vele talenten zich hebben gepresenteerd. En dan de startzondag als hoogtepunt. Op deze dag hebben wij ons als groep voorgesteld aan de gemeente. Veel jongeren hebben zich ingezet om deze dienst tot een succes te maken.
Na de dienst was er koffie met gebak, verzorgd door de diaconie, er waren heel veel taarten gebakken en er werd gretig van gesmuld. Ook deze taartenactie heeft een mooi bedrag opgeleverd, 324 euro, net als de collecte gehouden tijdens de kerkdienst, nl. 329 euro, bij elkaar dit weekend een kleine 1000 euro! De workshop djembee werd zeer enthousiast bezocht en er blijken echt djembee talenten in onze kerk rond te lopen. s’ Middags na de lunch heeft een grote groep jongeren zich gestort op het maken van graffiti. Later dit jaar worden er graffitiwerken geveild maar daarover meer in een volgend nummer van Op Weg.
Wilt u een gift storten dan kan dat op het rekeningnummer van de diaconie NL84 INGB 0008 5693 31 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Heerhugowaard met daarbij de vermelding dat het voor Kenia is, van harte bij u aanbevolen.
Hartelijk groet, Het Samen voor Kenia team.
terug