Bericht van de kerkenraad

Bericht van de kerkenraad
Beste gemeenteleden,

Bij de start van een nieuw seizoen blik je veelal nog even terug op het afgelopen seizoen. Dat was dit keer een seizoen dat volledig in het teken stond van corona en maatregelen. Een jaar waarin we op een andere manier dan we gewend waren met elkaar in verbinding stonden: via de telefoon, mail en online- kerkdiensten. Het was soms best moeilijk om behoeften te peilen en gevoelens te delen en er moest ook veel geregeld worden in verband met de steeds wisselende richtlijnen. Ik denk dat veel mensen elkaar wel meer dan een jaar niet gezien of persoonlijk gesproken hebben. Veel dingen, waar juist zoveel behoefte aan was, konden niet: het koffiedrinken na de dienst, een gezellig praatje houden voor of na de dienst; spontaan bij elkaar op bezoek gaan of lekker zingen in kerk of in het koor. Niets van dat alles. Tóch denk ik dat we het goed hebben gedaan met elkaar. In de diensten waren enthousiaste zangers, deskundige leden van het beamteam, een enkele ambtsdrager en lector en predikanten die tóch maar weer hun preek hielden in een vrijwel lege kerkzaal. Dat was echt niet altijd even makkelijk.

Op dit moment mogen en kunnen we weer méér. We mogen zingen in de dienst en ook het koffiedrinken is onlangs van start gegaan. Hoewel we nog niet allemaal in de kerk mogen, zijn wel alle stoelen terug in de kerk, zodat de zalen van De Brink ook weer geschikt zijn voor de verhuur.

De start van het seizoen begint eigenlijk al op de ochtend van zaterdag van 4 september a.s. Leden van de kerkenraad, de colleges, taakgroepen en andere belangstellenden gaan met elkaar een plan maken voor de komende jaren. We willen immers over 20 jaar nog steeds een bloeiende en actieve gemeente zijn!
U kunt hier meer over lezen in Op Weg van juli/augustus.

We hopen dat de coronamaatregelen na 20 september verder versoepeld worden en dat we met z’n allen een extra feestelijk begin kunnen maken met het nieuwe seizoen waarin weer veel activiteiten mogelijk zijn. Alles wat zo gewoon was, voelt nu als bijzonder.
Dat we met elkaar verbinding ervaren en bouwen aan relaties die gebaseerd zijn op gelijkwaardigheid, eerlijkheid en waarin we meeleven mét en omzien naar elkaar. Hierbij is Gods woord onze inspiratiebron.
Ik wens u een heel mooi nieuw seizoen toe en hopelijk zien we elkaar weer gauw!

Diny Kotterer, voorzitter
20 augustus 2021
terug