Bloemen 13 december 2020 Bloemen 13 december 2020Uitleg adventschikking. (Algemeen)
Op de tafel staat een basis voor de adventsschikkingen.
Deze bestaat uit een zelfgemaakte open schaal, opgebouwd uit driehoekjes. 
De schaal wordt op vier pijlers geplaatst. 

Het getal 3 staat symbool voor de verbinding tussen het
goddelijke, de mens en de andere mens daar tegenover. Het getal 3 komt terug in de driehoekjes waaruit de schaal is opgebouwd.

Het getal 4 verwijst naar de vier adventzondagen, maar ook naar de vier windrichtingen. Een Goed Leven voor een ieder, waar je dan ook geboren bent. Het getal 4 komt terug in de vier kaarsen en de vier pijlers. 
Iedere zondag wordt een pijler bekleed met een passend materiaal van Kerst.

De schaal zelf staat symbool voor de plek waar jouw wiegje of kribbe heeft gestaan. Een basis waaruit je, door de komst van Jezus Christus, dat Goede Leven mag ervaren, en tot bloei mag komen in Gods licht.
De schaalvorm is een open vorm. Waar je ook vandaan komt, het is voor iedereen mogelijk om dat Goede Leven te ervaren.

Derde adventszondag
In de lezingen wordt er gesproken over Johannes de Doper, een wegbereider naar een betere toekomst. Het groene mos op de derde pijler doet denken aan groei, en groen is de kleur van het Goede Leven. De weg (gesymboliseerd door de dennenappels) die men moet afleggen om dit Goede Leven te mogen ervaren is voor iedereen anders.


 
Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met blijdschap.
Hul mij in kleuren
en geuren van zacht mos.
Ontsteek het derde licht
dat buigt naar het Noorden.
 
Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in het teken van zachte knoppen;
het goede leven breekt door,
hoe ieders weg ook loopt.
terug