Bloemen 20 december 2020 Bloemen 20 december 2020Uitleg adventschikking. (Algemeen)
Op de tafel staat een basis voor de adventsschikkingen.
Deze bestaat uit een zelfgemaakte open schaal, opgebouwd uit driehoekjes. 
De schaal wordt op vier pijlers geplaatst. 

Het getal 3 staat symbool voor de verbinding tussen het
goddelijke, de mens en de andere mens daar tegenover. Het getal 3 komt terug in de driehoekjes waaruit de schaal is opgebouwd.

Het getal 4 verwijst naar de vier adventzondagen, maar ook naar de vier windrichtingen. Een Goed Leven voor een ieder, waar je dan ook geboren bent. Het getal 4 komt terug in de vier kaarsen en de vier pijlers. 
Iedere zondag wordt een pijler bekleed met een passend materiaal van Kerst.

De schaal zelf staat symbool voor de plek waar jouw wiegje of kribbe heeft gestaan. Een basis waaruit je, door de komst van Jezus Christus, dat Goede Leven mag ervaren, en tot bloei mag komen in Gods licht.
De schaalvorm is een open vorm. Waar je ook vandaan komt, het is voor iedereen mogelijk om dat Goede Leven te ervaren.

Vierde adventszondag
Symbolische schikking:  Deze zondag wordt het verhaal van Maria gelezen. Een bijzonder verhaal waarin Maria bezocht wordt door een engel die haar zwangerschap aankondigt. De bol met knop staat symbool voor de aankondiging: er is iets moois in aantocht voor de hele wereld, voor een ieder persoonlijk. De vierde pijler is omwikkeld met stro. Dit doet denken aan het stro in de kribbe. 
Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met ontvankelijkheid.
Hul mij in kleuren
en geuren van gedroogd stro.
Ontsteek het vierde licht
dat gloort in het Noorden.
Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in het teken van de bloembol;
nieuw leven breekt door,
hoe klein ook het begin.
terug