Bloemen 25 december 2020 Bloemen 25 december 2020Uitleg adventschikking. (Algemeen)
Op de tafel staat een basis voor de adventsschikkingen.
Deze bestaat uit een zelfgemaakte open schaal, opgebouwd uit driehoekjes. 
De schaal wordt op vier pijlers geplaatst. 

Het getal 3 staat symbool voor de verbinding tussen het
goddelijke, de mens en de andere mens daar tegenover. Het getal 3 komt terug in de driehoekjes waaruit de schaal is opgebouwd.

Het getal 4 verwijst naar de vier adventzondagen, maar ook naar de vier windrichtingen. Een Goed Leven voor een ieder, waar je dan ook geboren bent. Het getal 4 komt terug in de vier kaarsen en de vier pijlers. 
Iedere zondag wordt een pijler bekleed met een passend materiaal van Kerst.

De schaal zelf staat symbool voor de plek waar jouw wiegje of kribbe heeft gestaan. Een basis waaruit je, door de komst van Jezus Christus, dat Goede Leven mag ervaren, en tot bloei mag komen in Gods licht.
De schaalvorm is een open vorm. Waar je ook vandaan komt, het is voor iedereen mogelijk om dat Goede Leven te ervaren.

Eerste kerstdag
Symbolische schikking:
Johannes spreekt over een nieuw begin: ‘In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God’. Met de geboorte van het kerstkind is er een nieuw begin dat met kerst wordt gevierd. Het licht gloort in de grote schaal die gesteund wordt door de vier pijlers. De witte bloemen symboliseren de puurheid en de reinheid van het Kind. De kleine schaal staat symbool voor het nieuwe begin.
 
Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met Gods nieuwe begin. Hul mij in kleuren
en geuren van het uitbundige feest,
van Gods licht voor heel de wereld.
Oost, West, Noord en Zuid.
Hemel en aarde zijn nu verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in Jezus, de Zoon, onze Heer.
Woord van leven, levend Woord.
Het Goede Leven doorgebroken,
voor iedereen!
terug