Bloemen 6 december 2020 Bloemen 6 december 2020


Uitleg adventschikking. (Algemeen)
Op de tafel staat een basis voor de adventsschikkingen.
Deze bestaat uit een zelfgemaakte open schaal, opgebouwd uit driehoekjes. 
De schaal wordt op vier pijlers geplaatst. 

Het getal 3 staat symbool voor de verbinding tussen het
goddelijke, de mens en de andere mens daar tegenover. Het getal 3 komt terug in de driehoekjes waaruit de schaal is opgebouwd.

Het getal 4 verwijst naar de vier adventzondagen, maar ook naar de vier windrichtingen. Een Goed Leven voor een ieder, waar je dan ook geboren bent. Het getal 4 komt terug in de vier kaarsen en de vier pijlers. 
Iedere zondag wordt een pijler bekleed met een passend materiaal van Kerst.

De schaal zelf staat symbool voor de plek waar jouw wiegje of kribbe heeft gestaan. Een basis waaruit je, door de komst van Jezus Christus, dat Goede Leven mag ervaren, en tot bloei mag komen in Gods licht.
De schaalvorm is een open vorm. Waar je ook vandaan komt, het is voor iedereen mogelijk om dat Goede Leven te ervaren.

Tweede adventszondag
In de lezingen wordt er gesproken over de nieuwe aarde, een aarde waar gerechtigheid woont.
De gerechtigheid wordt gesymboliseerd door het gebruiken van de kleur wit (witte schrs en bloemen van de Helleborus niger). De gerechtigheid wordt ook gesymboliseerd door de rechte tak en de kronkeltak: wat krom geworden is zal recht worden.
De bloem heeft een open vorm die min of meer gelijk is aan de schaal.
terug