Bloemschikking bevestiging / afscheid Bloemschikking bevestiging / afscheid


De rode rozen verbeelden de ambtsdragers van de kerkenraad te midden van een veelkleurige gemeente (de bloemenring er onder).
De rozen staan in een vaas bekleed met bamboe. Bamboe (in het Japans: take), is buigzaam en altijd groen, staat symbool voor standvastigheid, herstel, groei, hoop en veerkracht. Eigenschappen die nodig zijn voor goed leiding geven binnen de gemeente.
De twee witte rozen staan voor de afscheid nemende ambtsdragers.
Het rood van de rozen en van het kleed is de kleur van de heilige geest.
Rozen staan ook voor geheimhouding (sub rosa = in vertrouwen)
De rozen worden omgeven door een cirkel van klimop die doorloopt naar de bijbel.. De trouw van en aan God en de trouw aan Zijn woord.
De rode sierappels symboliseren het samen vrucht dragen
De handvormige bladen zijn het teken van Gods dragende armen en de handreiking die de ambtsdragers geven. Ook gemeenteleden moeten aan hen een handreiking geven.
Het is onze opdracht elkaar te dragen en tot steun te zijn.
De lichtjes herinneren aan de eeuwige aanwezigheid van God.
. 
terug