Collecte Werelddiaconaat op 21 juni 2020 Collecte Werelddiaconaat op 21 juni 2020
Samen met de lokale partnerorganisatie Mencoldes helpt Kerk in Actie hen daar een nieuw bestaan op te bouwen, bijvoorbeeld met een eigen bedrijf of winkel. Ook biedt Mencoldes psychosociale hulp en zijn er trainingen in weerbaarheid zodat mensen zelf kunnen opkomen voor hun rechten. Het motto van Mencoldes is: ‘Mensen helpen om zichzelf te kunnen helpen’.

Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk voor ontheemden in Colombia. 
U helpt mee door uw bijdrage in de collecte of overmaken van uw gift over via 
NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ontheemden Colombia.

Zie ook de website: https://www.kerkinactie.nl/projecten/opvang-en-hulp-voor-ontheemden-in-bogota#more-info
 
terug