De (A)ander centraal...

De (A)ander centraal...
'Geïnspireerd en verbonden door het woord van God stellen wij de (A)ander centraal. Wij verlangen ernaar een open gemeenschap te zijn en ons te laten inspireren door het levend Woord van God.' 
Zoals de foto hierboven laat zien, was er voor de jongeren afgelopen zomer, met inachtneming van de coronaregels, een dienst in de open lucht! 
Als Ontmoetingskerk willen we omzien naar elkaar. Misschien wel juist in deze tijd, waarin we wereldwijd vechten tegen het Coronavirus, blíjven we de ander centraal te stellen. Ook met de door de overheid opgelegde spelregels. 
lees meer »
 
Nieuw bericht van de kerkenraad

Nieuw bericht van de kerkenraad
ZANGERS BIJ DE DIENST
Beste mensen,
Zoals u heeft kunnen merken, werden de liederen in de kerkdienst van vorige week, 17 januari, niet door zangers ondersteund. Dit was een advies van de landelijke kerk, waar we ons bij aansloten. In de kerkenraadsvergadering van woensdag jl. hebben we hierover gesproken en besloten het besluit te herzien. Uit de gemeente en de kerkenraad kwamen teleurgestelde reacties over het geheel ontbreken van zang. 
Vanaf zondag 24 januari kunt u dus weer, als 'vanouds' genieten van twee zangstemmen per zondag. We zullen praktische maatregelen treffen om dit zo veilig mogelijk uit te voeren door meer afstand te houden.  
We wensen u mooie online kerkdiensten toe en bovendien moed en vooral hoop om deze tijd met steeds meer beperkingen vol te houden... 

Met vriendelijke groet,
namens de kerkenraad,
Diny Kotterer
 
Overdenking

Overdenking
Aan het begin van 2021 hebben we uitzicht op een jaar van veranderingen. Het afgelopen jaar heeft de wereld veel te verduren gekregen. Voor komend jaar is er de hoop dat het anders zal zijn, al zijn er vele vragen. Hoe lang duurt het voordat we weer normaal bij elkaar op bezoek kunnen? Wanneer kunnen ondernemers weer hun zaak openen? Hoe zal komend jaar verlopen?
lees meer »
 
Leef toe naar Pasen

Leef toe naar Pasen

Vraag het gratis leesplan 'Niet van brood alleen' aan bij het Nederlands Bijbelgenootschap.

lees meer »
 
Met één klik naar... Met één klik naar...


 
Benieuwd?

Benieuwd?
Hoe de foto op de omslag van kerkblad 'Op Weg' er in kleur uitziet? 
Via deze link kunt u het zien: ORGANISATIE>COMMUNICATIE
 
Auteursrechten

Auteursrechten
Bij het achterhalen van de rechthebbenden en het verkrijgen van toestemming voor het gebruik van tekst- en beeldmateriaal is de grootste zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter menen dat uw recht niet is gehonoreerd, dan vragen wij u dit kenbaar te maken via info@pkn-heerhugowaard.nl