De (A)ander centraal...

De (A)ander centraal...
Als Ontmoetingskerk willen we omzien naar elkaar. Op zondag is er om 10.00 uur een kerkdienst, die vanwege de coronamaatregelen door 45 mensen bezocht kan worden. 
Via kerkdienstgemist.nl kunnen de diensten, maar vaak ook afscheidsdiensten, met beeld en geluid gevolgd worden. We kunnen ons op deze manier met elkaar verbinden, maar ook via een telefonisch gesprek of door het sturen van een berichtje of een kaartje. Het zo belangrijke diaconale werk, zoals de inzet voor de Voedselbank en de projecten, kon gelukkig ook in de coronotijd voor een groot deel doorgaan. Ook andere groepen binnen de kerk doen wat zij, binnen de geldende regels, kunnen. Vóór en áchter de schermen gebeurt dus nog steeds heel veel. 
Zo zoeken we samen naar wegen om de naam van de Eeuwige die zegt: “Ik zal er zijn” én de naam van onze kerk wáár te maken…
Als u meer wilt weten over onze gemeente: deze website staat vol informatie. De tabs hierboven helpen u op weg. Als u vragen hebt, mail gerust! Via info@pkn-heerhugowaard.nl wordt uw mail doorgestuurd naar de juiste persoon die de vraag zal beantwoorden.
Voel u, hoe dan ook, WELKOM en houd HOOP!
terug