JE THUIS VOELEN

JE THUIS VOELEN

Vertrouwdheid, veiligheid en voorspelbaarheid zijn voorwaarden om je ergens thuis te voelen, maar er is meer nodig. Het gaat om de wisselwerking tussen deze elementen en de mensen om je heen. Ook oriëntatiepunten zijn belangrijk: “Je moet een omgeving als het ware kunnen lezen. Daarvoor is herkenning nodig. Zo kun je je thuis voelen in New York, ook als je er nog nooit bent geweest, puur doordat je beelden van die stad in je hoofd hebt uit films en foto’s.
En dan is er nog het je thuis voelen bij een religie, bij een geloofsgemeenschap. Het is gekoppeld aan diepe emoties rond geboorte, vriendschap, liefde, dood.

Hoe is dat met u? Wat is ervoor nodig om u ergens thuis te laten voelen? Bent u onderweg of voelt u zich waar u bent thuis? Welke oriëntatiepunten spelen in uw leven een rol? Welke Bijbelverhalen spreken u aan?

Voelt u zich thuis bij onze Protestantse gemeente of bent u op deze website terecht gekomen omdat u pas in Heerhugowaard bent komen wonen en op zoektocht bent? Onze gemeente wil u een thuis bieden, een plek waar u terecht kunt met uw verhalen, met uw geloofs- en levensvragen. Een plek voor nu. Met iets van “toen” en iets van “ooit”.

We hopen dat deze site u wegwijs maakt in onze gemeente. Je ergens thuis voelen heeft vooral ook te maken met mensen. Daarom is het goed om elkaar te ontmoeten in een persoonlijk gesprek, bij het wijkwerk, in de Ontmoetingskerk of in “De Brink”, achter de kerk. WEES WELKOM!

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij één van de predikanten of via een mail naar:

terug