Op 18 april 2018 bestaat OPEK 50 jaar !!

Op 18 april 2018 bestaat OPEK 50 jaar !!

Dit was de basis voor een organisatie, die in al die jaren tienduizenden euro’s opbracht en nog opbrengt.
Wat begon als OPEL, oud papier en lompen, werd later OPEK, oud papier en kleding.
Al vele jaren wordt op de dinsdagavonden in diverse wijken door vele handen het papier in de perswagens van Roele de Vries uit Wognum gegooid.
Mooi of geen mooi weer, altijd zijn er weer mensen paraat.
De opbrengsten zijn bestemd voor diverse doeleinden, o.a.: huisvestingkosten Voedselbank en Kledingbank, ondersteuning van een aantal mensen en/of gezinnen in tijdelijk financiële problemen en Kerk in Actie.
Maar bovenal wordt het milieu op een perfecte manier geholpen door het hergebruik van het oude papier.
De burgerlijke gemeente draagt ook haar steentje bij door iedere opgehaalde kilo te compenseren met op dit moment een goede prijs.
Dat het goed gaat met de financiële opbrengsten van OPEK weet u inmiddels uit eerdere stukjes in de Op Weg.
In 2017 werd er 647.000 kilogram papier opgehaald (in 2016: 683.000 kilo).
Dit heeft geresulteerd in een netto opbrengst voor de kerk van bijna € 30.000,=.
Een volgend jubileum?
We realiseren ons wel, dat er veel gaande is op het gebied van de scheiding en verwerking van ons afval.
De overheid wil naar een grotere hoeveelheid papier scheiden van ons restafval.
Dit streven kan voor ons verandering geven.
OPEK en zijn medewerkers danken u voor alle steun en aangeleverd papier in de achter ons liggende periode.
Namens alle medewerkers/sters van OPEK,
Jan Brinkman

terug