Vergutas vierde feest!

Vergutas vierde feest!

Naderhand ontving het koor zeer veel positieve reacties. Vooral de grote gevarieerdheid in de muziek, de bijpassende choreografie en de mooie achtergrondbeelden oogstten veel lof.
Vergutas was daar erg blij mee en heeft zelf ook genoten van het concert.
Onze dank gaat uit naar velen van u, die aanwezig waren.
Het koor gaat zich nu voorbereiden op een wellicht minder spectacuair maar zeker ook mooi jubileum optreden tijdens de ochtenddienst van 7 oktober a.s. Dan brengt het koor mooie liederen uit vroeger en hedendaags repertoire, passend in een kerkelijke viering.
En omdat we weer een heel nieuw begin maken, ook straks voor toekomstige optredens zijn nieuwe leden van harte welkom op de woensdagavond in de kerk van 20.00-22-00 uur.
We gaan door op de ingeslagen weg: grotere projecten (zoals : Een Nieuw Begin. ) en variatie in kleiner repertoire, zowel klassiek als modern, zowel geestelijk als wereldlijk.
Ten slotte nog een vraag aan klanten van de RABO-bank die tevens lid zijn van die bank onder u:
Van 8 -23 mei kunt u stemmen uitbrengen op doelen van verenigingen van uw keuze. Ook Vergutas heeft een doel gesteld n.l. eigen podiumdelen. Met uw 2 stemmen per klant per vereniging zouden we tijdens
de clubkas campagneweken geld voor dat doel kunnen verdienen.
Kortom: op diverse manieren kunt u dit gouden jubileumkoor, dat zoveel wortels met de Protestantse Gemeente alhier heeft, steunen!

terug