Overweging

Overweging

Waar moeten we op letten? Waar herkennen wij deze Heer aan? Het Bijbelboek Openbaringen weet dat het ‘De gezetene op het witte paard is’. In onze tijd een minder gelukkig voorbeeld. Elk kind hoort hier de komst van Sinterklaas in.  Zij geloven nog in de grenzeloze goedheid van deze goedheiligman. Zij weten nog niet dat de goede Sint met handen en voeten gebonden is aan de aardse gerechtigheid. Hij brengt een spelcomputer  en een iPad voor Sterre en waarom krijgt Priscilla een gebruikte barbiepop uit de kringloopwinkel? Een van de eerste adventsliederen uit het liedboek is in deze ook geen duiding in de goede richting: ‘Daar komt een schip geladen’.
Duidelijker is lied 438: ‘God lof! Nu is gekomen Gods aangename tijd: De Koning onzer dromen, de Heer der heerlijkheid treedt, zonder praal en pracht, in onze wereld binnen. Gij armen en verdrukten, waar gij op aarde zijt, gebeukten en gebukten in deze boze tijd, Houd moed, Hij nadert al! Gij moogt uw Held ontvangen, de Vorst van uw verlangen, met liedren zonder tal!’

Er komt een koning die hart heeft juist voor het zwakke en gekwetste. Niet in Jeruzalem, de koningsstad wordt de koning geboren, maar in Bethlehem, het dorp van de herders. Niet aan het hof wordt de Messias verwacht, maar Maria in haar lage staat is letterlijk van Hem in verwachting. God begint steeds opnieuw. Hij is de helper van hen die op zijn hulp zijn aangewezen. Die Heer zal koning zijn! Dat zijn de hoopvolle woorden. Maar wanneer zal dat zo zijn? Wanneer gaat het duister wijken van de eeuwenlange nacht? Wanneer gaat een nieuwe dag prijken met ongekende pracht? Het antwoord staat weer in een ander adventslied: Verwachten de komst des Heren, o mens , bereid u voor. En het lied ‘Kwam van Godswege’ maakt het nog wat concreter: ‘zo staat geschreven: de heuvel moet geslecht, geen kwaad mag zijn bedreven, maak alle paden recht. Zo staat geschreven: maak alle paden recht’.
Voorbereiding op de komst van deze  koning, is dat de weg recht leggen en alle grassprietjes verwijderen als op Koningsdag?  Nee, om die rechte weg gaat het niet. Dicht bij huis zetten de plaatselijke kerken zich samen in voor de voedselbank. Op vrijdag ….en zaterdag…. staan zij klaar in het Schooltje aan de Stationsweg om alle producten die wij met z’n allen willen geven, aan te nemen. De kinderen van gezinnen die op de voedselbank zijn aangewezen krijgen met Kerst een kleding bon. Als zo’n kind zijn of haar nieuwe broek staat te showen hoeft het niet te zeggen ‘dank u Sinterklaas’; het is een teken van gerechtigheid, een teken van het koninkrijk waar deze Heer en Koning voor staat. Zo bereiden wij ons voor op de komst van deze Koning.   
HvC

terug