Logo

Logo
Op een tv-scherm werd het logo, bestaande uit een beeldmerk en tekst, in diverse kleuren gepresenteerd. Op een tafel lagen uitgespreid voorbeelden van het nieuwe briefpapier, visitekaartjes, kaartjes met “hartelijk dank voor uw inzet” etc.
Er was veel belangstelling voor de uitleg van het overstappen op het nieuwe logo.
Het oude logo, eigenlijk waren er twee logo’s (de kerkelijke gemeente en De Brink hadden hun eigen logo), presenteerde de gemeente in de vorm van het kerkgebouw. Het logo van de gemeente onderscheidde zich van De Brink door de toevoeging van de letters PX, die de eerste letters van Christus vormen.
Nadat De Brink in 2015 volledig was herbouwd kwam al snel ter sprake dat, vanuit de gedachte dat Ontmoetingskerk en het ontmoetingscentrum onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, er één logo zou moeten komen.
Het heeft even een geduurd, maar nu is die er dan.
Het logo is ontworpen vanuit de richting: ‘waar staan we voor?’ en ‘waar gaan we voor?’ als Protestantse gemeente in Heerhugowaard.
‘Wij laten ons als open gemeenschap inspireren door het levend Woord van God’, daarbij ‘Geïnspireerd en verbonden door dit woord van God stellen we de (A)ander centraal’.
De cirkel als vorm geeft aan, dat wij als gemeente veiligheid (willen) bieden. Voor de kerk is de kleur rood gekozen, warmte! De cirkel is niet gesloten, de openingen geven toegankelijkheid weer. Wij, als gemeente, staan open voor andere mensen met verscheidene geloofsuitingen. Het binnenste van de cirkel is lichter van kleur en symboliseert de innerlijke kracht van de gemeente.
Voor De Brink is de kleur blauw gekozen, daarmee wordt meer de zakelijke kant van het ontmoetingscentrum benadrukt. De Brink wordt veel gebruikt door organisaties, die in hun uitvoering niet direct verbonden zijn met de kerk.
De kerk en De Brink hebben dus in hun logo beide de cirkel, waarbij de verbondenheid van de Ontmoetingskerk en het ontmoetingscentrum De Brink in het logo nog eens wordt benadrukt door onder de Ontmoetingskerk het woord De Brink te plaatsen en andersom bij De Brink daaronder Ontmoetingskerk.
terug