Rommelmarkt

Rommelmarkt
Nog een paar maanden en dan is het zover. Dé rommelmarkt 2019! Met veel lieve, behulpzame en aardige mensen proberen we  weer een mooie week en een fantastische rommelmarktdag te organiseren. Staat zaterdag 13 april ook al in uw agenda?

Een vast onderdeel van de dag is het Rad van Avontuur. Hiervoor ontvangen wij altijd mooie prijzen van de lokale middenstand. Deze prijzen komen uiteraard niet vanzelf in de Brink. En daarom vragen wij uw hulp. Wie van u heeft zin / tijd om in maart of begin april een ochtend of middag mee te helpen om de  prijzen op te halen? Dit kan in twee tallen, dus het is ook nog eens gezellig! Opgeven kan bij Marion Jolen ( Uw inzet waarderen wij, en uiteraard de goede doelen, enorm!

En dan is er nog nieuws vanuit de commissie. Helaas gaat Jan Kalisvaart ons als commissielid verlaten. Na bijna 20 jaar trouwe dienst is dit het moment waarop hij afscheid van ons neemt. Alhoewel wij Jan uiteraard ook persoonlijk zullen bedanken, willen wij hem via deze weg heel erg bedanken voor zijn inzet, zijn humor, zijn regie en altijd positieve bijdrage aan de Rommelmarkt.
Mocht u over het bovenstaande nog vragen hebben, schroom dan niet contact met ons op te nemen
Met vriendelijke groeten,
Annemarie, Siem, Marion, Teun en Marion.
terug