Programma De Zwaan Veertig Dagen Tijd

Programma De Zwaan Veertig Dagen Tijd
In de veertigdagentijd staan bij oecumenisch centrum De Zwaan vier activiteiten op het programma.

Op vrijdagavond 8 maart 20.00 uur vindt de muzikale uitvoering Hadewijch plaats.

In haar minnedichten heeft deze dertiende-eeuwse mystica en dichteres haar liefde voor God tot uitdrukking gebracht. Componist en muzikant Heleen van Els heeft een vijftal minnedichten op muziek gezet en met een koor en een aantal muzikanten ingestudeerd. De liederen worden in het Middelnederlands gezongen. In 2016 maakte deze groep uit Swifterbant in Alkmaar veel indruk met de prachtige muzikale uitvoering van het ‘Evangelie naar Maria’. Theologe Jos van Steen houdt vooraf een korte inleiding over Hadewijch. De bijeenkomst vindt plaats in de Sint Josephkerk, Nassaulaan 4, Alkmaar. Deze jaarlijkse oecumenische veertigdagenactiviteit wordt aangeboden samen met de PGA, de parochie HH Matthias-Laurentius en de Laatdiensten.

Vervolgens zijn er drie activiteiten rond het seizoenthema van De Zwaan ‘Moeder aarde’.

Op zaterdag 16 maart 15.00 uur is er de dialoogmiddag ‘Moeder aarde’ voor en door joden, christenen, moslims, boeddhisten, humanisten en anders- en niet-gelovigen.
Eerst luisteren we naar korte inleidingen van mensen met verschillende religieuze en levensbeschouwelijke achtergronden over hoe zij geloven of denken dat onze planeet en wijzelf zijn ontstaan en hoe wij horen om te gaan met ons ‘gemeenschappelijk huis’ en onze ‘medebewoners’. Vervolgens  worden we uitgenodigd te delen hoe dit thema onszelf bezighoudt en hoe wij zorg kunnen en willen dragen voor moeder aarde en onze medemensen en andere levende wezens.  Deze middag vindt plaats in Vrijheidskerk/Alkmaar Freedom House, Hobbemalaan 2a, Alkmaar.

Op zaterdag 6 april 14.00 is er de meditatiemiddag ‘Wij zijn de aarde’.
Op deze stiltemiddag mediteren we zittend, buiten lopend en schrijvend. Ook zingen en beluisteren we enkele liederen en wisselen we kort uit wat de verschillende meditaties ons brengen. Het doel van dit samenzijn is om verbondenheid en compassie met de aarde en anderen te kunnen (gaan) ervaren, waardoor van binnenuit het verlangen groeit ze tot bloei te laten komen. Deze bijeenkomst vindt plaats in De Berkeley, Nesdijk 20H, Bergen (in het stiltegebied achter Organic).

Op zaterdag 13 april van 10.30-15.30 gaan we Op weg naar een gemeenschappelijk huis. Wij maken een fietstocht langs plekken in onze omgeving die mensen met de natuur én met elkaar verbinden. We beginnen in het nieuwe project De Groene Oase ten noorden van Koedijk. Daar krijgen we een rondleiding en bouwen we mee aan het bijenhotel. Vervolgens fietsen we naar verpleeghuis Oudtburgh in Bergen, waar we lunchen in het restaurant. Na de maaltijd gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van voorwerpen uit de ‘natuurkoffer’. Deze wordt normaliter gebruikt om mensen met dementie uit te nodigen herinneringen te delen. We sluiten ons bezoek aan Oudtburgh af met een wandeling door de ‘beleeftuin’. Daarna fietsen we naar Ecodorp. Ook daar krijgen we een rondleiding. We beëindigen de dag met het uitwisselen van ervaringen en inzichten die we hebben opgedaan, met de ‘talking stick’.

Meer informatie en opgave via www.dezwaan-alkmaar.nl/programma of 06-55276104
terug