Vanuit de groep Beeld & Geluid

Vanuit de groep Beeld & Geluid
De plannen en het bijbehorende kostenplaatje is vervolgens voorgelegd aan het College van Kerkrentmeesters. Zij hebben hun akkoord gegeven, onder voorwaarde dat de bekabeling in eigen beheer zou worden gedaan. Dat scheelde namelijk behoorlijk in de kosten. Inmiddels is dit met de klusploeg besproken en met een goed schema, aangeleverd door de leverancier, hebben we er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken.


Hoe ziet het er straks uit?
Als het voorspoedig gaat, kan eind augustus alle apparatuur in de kerk en in De Brink zijn aangelegd. 
Hangt de kerk dan vol camera’s en schermen? Nee, zeker niet. Wat zichtbaar is, zijn twee televisieschermen op de pilaren aan weerskanten van het liturgisch centrum en hier en daar een kleine camera. Met deze 2 schermen kan vrijwel iedereen alles zien wat getoond wordt. Niet alleen  afbeeldingen of filmpjes, we kunnen ook de liederen meezingen vanaf het scherm. Het drukken van de liturgie kan zo tot een minimum beperkt worden.  Tevens hebben we nu de mogelijkheid om de dienst op te nemen en uit te zenden.  Daarmee kunnen de gebruikers van Kerkomroep ook via beeld de dienst gaan meebeleven.  Op termijn zal men de dienst ook via internet (op computer óf tablet) op afstand kunnen volgen.     

In De Brink komt op twee plaatsen een scherm te hangen. In de foyer komt een scherm dat gebruikt kan worden voor ‘Wat is er vanavond te doen en in welke zaal?’, voor nieuwsbrieven en voor presentaties in kleine kring.  In de Exoduszaal komt een scherm dat onder meer gebruikt kan worden voor presentaties tijdens een condoleance. Hier blijkt behoefte aan. 
Ten slotte komt er in deze zaal een groot, uitschuifbaar, scherm met beamer te hangen dat o.a. voor filmavonden geschikt is.
De kerk en De Brink krijgen zo een multifunctioneler karakter, hetgeen natuurlijk ook aantrekkelijker  zal zijn voor huurders.  

En nu zijn we uiteraard op zoek zijn naar mensen die het leuk vinden om mee te werken aan de opname van de dienst op de zondag. Hiervoor hoeft u geen techneut te zijn, de apparatuur is namelijk zo gekozen dat alles heel eenvoudig te bedienen is met de zgn. presets. Dat zijn knoppen die van tevoren zijn ingesteld: het gaat dus simpelweg om een druk op de knop! 
Leeftijd speelt geen rol: wat we nodig hebben, is een groep enthousiaste mensen. 
Uiteraard zullen er voor de gebruikers instructiemomenten komen. Zodra alles werkt, volgt er eerst een ‘oefenperiode’ voordat we echt gaan uitzenden, want ook dat behoort dan tot de mogelijkheden. Voor degenen die nu gebruik maken van de Kerkomroep wordt bekeken hoe zij kunnen worden aangesloten op de Kerk TV.
Gaan we eenmaal opnemen en uitzenden dan zullen de regels rond de privacywet  geregeld worden, want niet iedereen wil herkenbaar in beeld komen. Tegen die tijd zal ik u daar nader over informeren.
Vindt u het leuk om mee te doen met het opnemen van de dienst? Geef dit dan door aan Marcel Molenaar, via 06 189 42 823 of of via ondergetekende. 

Met vriendelijke groet,
vanuit de groep Beeld & Geluid,
Diny Kotterer
072 57 161 47 of
terug