Vanuit de groep Beeld & Geluid

Vanuit de groep Beeld & Geluid
Men kwam met het advies om de plannen ook voor te leggen aan het LOK, een Landelijke Organisatie op het gebied van Kerktechniek die deskundig en onafhankelijk adviseert. Dit hebben we gedaan. Vanuit het LOK heeft men kritisch naar de plannen gekeken en uiteraard is men ook langs geweest om de situatie ter plekke, in kerk en in De Brink, te bekijken. In januari hebben wij de plannen naar een aantal leveranciers gestuurd en hen gevraagd een offerte uit te brengen. Inmiddels hebben we 3 offertes binnen die momenteel, samen met het LOK, zorgvuldig en kritisch bekeken worden. Met de leverancier van onze voorkeur gaan we straks   in de kerk en in De Brink de details en de voorgestelde apparatuur verder bekijken. 
We maken nu flinke stappen; u hoort zeker binnenkort méér van ons.

vanuit de groep Beeld & Geluid,
Diny Kotterer
terug