Mededelingenblad 30 april 2017 Mededelingenblad 30 april 2017
zondag  30 april 2017
 
Ontmoetingskerk   9.30 uur ds. B.J.G. Roolvink
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
COLLECTE
De eerste collecte is voor het  Algemeen diaconaal werk. Het diaconaat helpt in de eerste plaats waar geen helper is. Het zet zich in op sociaal-maatschappelijk terrein, vooral waar overheid en samenleving onvoldoende mogelijkheden hebben of tekort schieten. Zo is deze collecte o.a. voor financiële ondersteuning in noodsituaties.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Jeugd en jongerenwerk.
 
UIT DE GEMEENTE
Uit de gemeente:
Marcel Molenaar is afgelopen vrijdag geopereerd aan zijn galblaas. Hij moest zeker tot zaterdag in het ziekenhuis blijven. .
 
Koekjes, eten  en Moldavië 
Voor deze zondagmorgen hebben Rita Nieuwdorp en haar kleindochters Bianca en Nienke koekjes gebakken voor bij de koffie.
Zij vragen een vrijwillige bijdrage, u  kunt genieten van hun bakplezier  en u vult daarmee de  spaarpot voor de ouderen  in Moldavië .
Alvast bedankt! Vrijdag 21 april was er weer een maaltijd en de Brink.
Wat een prachtige combinatie, wij een gezellige en voedzame avond en voor de ouderen in Moldavië bleef een bedrag van €135,00 over.
Bedankt allen, ook namens de werkgroep Moldavië. Rob de Visser
 
terug