Mededelingenblad 14 mei 2017 Mededelingenblad 14 mei 2017
Zondag 14 mei 2016
  9.30 uur Ontmoetingskerk: Ds. H.C. van Capelleveen
11.00 uur Ontmoetingskerk: Ds. H.C. van Capelleveen
11.00 uur Tempel: jeugdkerk
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die met ons verbonden zijn via de Kerkwebradio
 
COLLECTES
1e  collecte is voor Samen voor Kenia,
School voor vrede en voorspoed
Een groep van ongeveer 15 senioren vertrekt 20 oktober 2017 naar Kenia om mee te helpen aan de bouw van het schoolgebouw in Sakutiek. De basisschool heet de St. Paul Academy. De lokalen zijn eenvoudig maar  ze voldoen. Op dit moment zijn er 125 leerlingen op deze school. De bedoeling is door te groeien naar 400 leerlingen. Daarvoor moet nog veel gebouwd worden. Tot twee jaar terug was er geen goede basisschool in deze regio. Goed onderwijs is een springplank naar een betere toekomst en draagt ook bij aan vrede. Op school leren mensen communiceren en hoe omgaan met conflicten. Diezelfde boodschap krijgen ze in de kerken te horen. 
Op bladzijde 12 in Op Weg vind u meer informatie over Samen voor Kenia!
Bijdragen zijn welkom op rekening van Stichting Share (te Alkmaar) IBAN: NL88INGB0009028845. Deze stichting heeft een ANBI status, zodat giften aftrekbaar zijn. Meer informatie: www.stichtingshare.com / www. samenvoorkenia.com /
2e collecte is voor pastoraal werk
 
 
 
 
UIT DE GEMEENTE
-Mw. Leny Hoogvliet  is afgelopen week opgenomen geweest in het Noord-West ziekenhuis in Alkmaar, zij mocht met aangepaste medicatie naar huis terug keren .
-Mevr. Truus Harlaar  is ook in het ziekenhuis in Alkmaar opgenomen geweest, zij mocht na enkele dagen weer naar huis terug keren om daar verder te herstellen.
-Nynke Schoen heeft heel goed nieuws van haar artsen gekregen. De stamcellen die zij van haar broer heeft gekregen zijn aangeslagen.
 
ALGEMEEN
Bijeenkomst
Op zondag 21 mei 2017 is er na de kerkdienst een bijeenkomst voor gemeenteleden, waar tekst en uitleg zal worden gegeven over de jaarrekening 2016 van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen
 
Zangdienst
Zondag 21 mei 2017  is er een zangdienst in de Ontmoetingskerk, aanvang 19.00 uur, 10 minuten voor de aanvang van de dienst beginnen we met  zingen. Voorganger is ds. Wilko Nijkamp uit Julianadorp. Muzikale medewerking wordt verleend door het koor “The Young Spirits “ uit Dirkshorn o.l.v. dhr. Chris de Kroon. Als u met vervoer zit, wij halen u graag op. U kunt bellen naar Cobi Bergsma Telnr. 5717401 of Sienie v.d. Horn Telnr. 5716179
De Zangdienstcommissie
 
Wat ontzettend leuk!
Op 30 april j.l. stond ik bij u op het rooster. Toen ik op zondagmorgen opstond bleek dat dat niet zou gaan. Ik ben BPPD patiënt. Dat betekent dat ik soms op onverwachtse momenten heel duizelig en misselijk kan worden en niet kan staan en lopen. (Ach ja, al 71 he...) Gelukkig gebeurt het zelden. Maar dat was morgens op 30 april wel het geval. Door de Brand Daroff therapie, dat is  een fysiotherapie oefening,  was ik na een paar uren de situatie weer meester. 
Maar wat ik ontzettend leuk vond  is de kaart met hartelijke woorden die ik van  de koffiedrinkers op 30 april kreeg. Fantastisch! Heel erg bedankt. En hopelijk tot een volgende keer. (En dan alles weer normaal....)
Een groet van Broer Roolvink
 
terug