Mededelingenblad 21 mei 2017 Mededelingenblad 21 mei 2017
Zondag  21 mei 2017
 
Ontmoetingskerk: 9.30 uur: Mevr. J. Meijer, Amsterdam. Sinds 2006 als Pastor verbonden aan de oecumenische Dominicusgemeente in Amsterdam                      
Ontmoetingskerk: 19.00 uur zangdienst: ds. Wilko Nijkamp uit Julianadorp m.m.v. The Yough Spirits  o.l.v. dhr. De Kroon.
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen op deze gedachteniszondag. Ook voor hen die via de KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
Collecten:
 
De eerste collecte is voor de diaconie is met als doel de Kerkwebradio. Via de KerkWebRadio kunnen de kerkdiensten thuis beluisterd worden. Deze KerkWebRadio wordt aangesloten op een normale telefoonaansluiting of internet aansluiting.
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Eredienst.
 
 
Uit de gemeente:
Dhr. Wim Leegwater is opgenomen geweest in het ziekenhuis in Alkmaar. Na behandeling om weer op krachten te komen, mocht hij weer naar huis terugkeren.
 
 
 
Wij wensen alle zieken in ziekenhuis, verpleeg en/of verzorgingshuis of thuis alle goeds toe.
 
 
AGENDA:
 
Vanavond is er weer een zangdienst in de Ontmoetingskerk om 19.00 uur.
10 minuten voor de dienst beginnen we met zingen. Voorganger is ds. Wilko Nijkamp uit Julianadorp.
Muzikale medewerking wordt verleend door The Young Spirits uit Dirkshorn o.l.v. dhr. Chris de Kroon.
Als u met vervoer zit, wij halen u graag op. Dan kunt u bellen met Cobi Bergsma, tel. nr: 5717401 of Sienie v.d. Horn, tel.nr: 5716179
De zangdienstcommissie.
 
Vandaag is er na de kerkdienst een bijeenkomst voor gemeenteleden, waar tekst en uitleg zal worden gegeven over de jaarrekening van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen.
terug