Mededelingenblad 11 juni 2017 Mededelingenblad 11 juni 2017
Ontmoetingskerk: 10.00 uur: Ds. J. Geertse afscheid van de oudste
 kinderen van de kindernevendienst              
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via de KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie met als doel
Werelddiaconaat  – Hulp voor straatkinderen in Colombia.
Armoede, geweld, verslavingen en drugsoverlast tekenen dagelijks het leven van de straatkinderen in Medellín. Veel kinderen leven op straat, hebben een drugsverleden of dreigen in de criminaliteit te belanden. Dankzij Stichting Straatkinderen Medellín, partner van Kerk in Actie, volgen wekelijks meer dan tweehonderd kinderen trainingen op de voetbalschool. Ook doen ze mee met een muziekgroep, een handwerkproject en een straatkinderenkrant. De stichting begeleidt ook jongeren die een opleiding volgen. Spelenderwijs leren de kinderen om zich in te zetten, zich aan regels te houden, te communiceren en conflicten op te lossen. Zo krijgen ze meer vertrouwen in zichzelf en in anderen. Bovendien leren ze vaardigheden om staande te blijven in de maatschappij.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Jeugd en jongerenwerk.
 
Uit de gemeente:
Mw. J. Nijkamp ligt nog steeds in het ziekenhuis. Zij heeft nog een hele weg te gaan, maar toch is ze ook weer wat verder opgeknapt. Zij verblijft op de longafdeling (317, kamer 635) in Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar, Wilhelminalaan 12, 1815 JD Alkmaar.
Dhr. J. Strijbis, had een acute slagaderlijke verstopping in zijn linkerbeen. Hij is vorige week geopereerd. Het gevolg is dat hij voortaan met een prothese vanaf de knie rondloopt. Hij verblijft op de afdeling Chirurgie (330, kamer 671) in Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar, Wilhelminalaan 12, 1815 JD Alkmaar.
Wij wensen alle zieken in ziekenhuis, verpleeg en/of verzorgingshuis of thuis alle goeds toe.
 
terug