mededelingenblad 18 juni 2017 mededelingenblad 18 juni 2017
Ontmoetingskerk: 10.00 uur: Ds. H van Capelleveen, dienst toegankelijk voor doven, vijf jongeren doen vandaag  belijdenis              
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via de KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie met als doel
 Kerk in Actie –Binnenlands diaconaat –Terugkeerhuis voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Mensen van wie de vreemdelingenbewaring wordt opgeheven, maar die nog niet direct naar hun land van herkomst kunnen of willen, dreigen op straat te komen. Ze mogen niet in Nederland blijven, maar zij zien ook geen perspectief in het land van herkomst. Zij hebben vaak negatieve gevoelens over hun terugkeer. Voor hen is het Transithuis. Hier wordt samen met de betrokkenen gewerkt om belemmeringen voor terugkeer weg te nemen. Dit houdt onder andere in: de opbouw van een sociaal netwerk in het land van herkomst, waardoor de terugkerende vreemdeling meer perspectief heeft na terugkeer. Ook wordt een plan gemaakt om inkomsten te verwerven en te wonen. Zo nodig wordt geregeld dat noodzakelijke gezondheidzorg of scholing mogelijk is.
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Eredienst.
 

 
 
 
 
Uit de gemeente:
Betty Kraaij werd op straat getroffen door een hartinfarct Enkele    uren later was de operatie achter de rug: 3 stents. Ze is nu thuis, later volgt er eventueel een hartoperatie in Amsterdam.  
 Betty wil voorlopig rust.
Mw. J. Nijkamp is afgelopen week thuisgekomen uit het ziekenhuis. Ze is nog heel broos en heel voorzichtig aan knapt ze nog verder op.
Dhr. J. Strijbis  is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij moet nu gaan revalideren. Waar hij dat precies doet is nog niet duidelijk.
 
Wij wensen alle zieken thuis, verpleeg en/of verzorgingshuis alle goeds toe. 
 
                                                          
 
 
Tot en met 16 juli ben ik heerlijk op vakantie. Voor crisispastoraat verwijs ik u naar mijn collega                   ds. Henco van Capelleveen
 
ds. Jacqueline Geertse.
 

 
AGENDA:
Vandaag kunt u weer heerlijke, door Suus van Tunen, zelf gemaakte koekjes,voor een vrijwillige bijdrage, kopen voor ons project voor de ouderen  in Moldavië.
 Geef jij ook kleur aan iemands leven?
In het kader – kleur jij ook iemands leven zijn we vanaf 1 juni de kleuractie voor Moldavië gestart.
Jong en oud kleurt mee. We kleuren tot 25 juni  en dan willen wij de kleurplaten mee geven op weg naar Taul Moldavië.
De kleurplaten worden ook meegegeven aan de kinderen die op kamp gaan, in het weekend van 23 t/m 25 juni. Als ze zondagavond terug komen, dan leveren we alles bij elkaar in.
 Heeft u nog niet gekleurd? Dan kan dat nog. Haal de kleurplaat op bij de kindernevendienst leiding. Heeft u al gekleurd, lever de kleurplaat dan bij hen in, dit kan tot uiterlijk zondag 25 juni!
.
De eerst volgende actie voor dit project is op de Startzondag.
De diakenen gaan ons dan (weer) verwennen met eigen gebakken taarten.
Werkgroep Moldavië
terug