Mededelingenblad 15 oktober 2017 Mededelingenblad 15 oktober 2017
Zondag  15 oktober 2017
 
Ontmoetingskerk:   9.30 uur: ds. Jacqueline Geertse.   
                         Bevestiging  ambtsdragers                  
                                     19.00 uur: ds. Jacqueline Geertse. Zangdienst
          m.m.v. Interkerkelijk koor “Columba”
                                                          uit Broek op Langedijk o.l.v. Connie Kriek
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via de KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie met als doel  werelddiaconaat – Zaaizaad en bijen voor vrouwen in Zuid-Soedan. Dankzij bijen en zaaizaad werken vrouwen in Zuid-Soedan aan betere levensomstandigheden. Zij moeten met hun gezin overleven in een vaak uitzichtloze situatie. In Zuid-Soedan woedt een burgeroorlog, bovendien lijden veel vrouwen onder discriminatie en armoede.
Om hun inkomen te vergroten, volgen de meest kwetsbare vrouwen landbouwtrainingen van het ERP (Environmental Rehabilitation Program), partner van Kerk in Actie. Ook ontvangen ze verbeterd zaaizaad, zodat ze meer gewassen kunnen verbouwen en oogsten. Dit jaar leren bovendien honderd vrouwen hoe ze bijen kunnen houden en honing kunnen verwerken. Door de oogst en de honing te verkopen, verdienen ze wat extra voor hun gezin.
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Pastoraal werk.

 AGENDA:
Komende woensdag 18 oktober begint het LEERHUIS. We lezen dit jaar het Bijbelboek Prediker. ’s Morgens beginnen we om 9.30 uur en ’s avonds om 20.00 uur.
Het is mogelijk om losse bijeenkomsten te volgen. Hartelijk welkom.
Henco van Capelleveen

Vanavond is er een zangdienst om 19:00 uur, we beginnen 10 minuten voor aanvang met zingen. Voorganger is ds. Jacqueline Geertse.
Medewerking wordt verleend door Interkerkelijk koor “Columba” uit Broek op Langedijk o.l.v. Connie Kriek.
Organist en pianist Gerard van Hal. Bassist Hans Hooglander. Thema Oud en Nieuw. Als u met vervoer zit, wij halen u graag op, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma Telnr. 5717401 of Sienie v.d. Horn Telnr. 5716179De zangdienst commissie
Maaltijd:
Vrijdag 6 oktober hebben zeventig mensen genoten van de maaltijd in de Brink. Dat is fijn en gezellig. Het leuke is ook nog dat we, na aftrek van de kosten € 225,00 overgehouden hebben! Dit bedrag is overhandigd aan Pieter Bijl. Hij zal er in Kenia vast iets goed mee kunnen doen.
Groeten van de kookploeg.
 
Pastorale kring
De volgende Pastorale Kring wordt gehouden op dinsdag 17 oktober  
Bij  J. de Veer,  Dampkring 27 en begint om 14.00 uur.
 
Copy  mededelingenblad
Zoals velen weten ga ik op 19 oktober met  een groep van 14 mensen naar Kenia. En omdat het mededelingenblad elke week uitkomt, heb ik Janneke Kiesewetter bereid gevonden om mij te vervangen. Copy  a.u.b. van 19 oktober t/m  4 november graag naar Janneke.
E-mailadres:
Jan Bergsma
 
terug