Mededelingenblad 17 december 2017 Mededelingenblad 17 december 2017
3e zondag van Advent
 
   9.30 uur   Ontmoetingskerk        Ds. H.C. van Capelleveen        
19.00 uur   Ontmoetingskerk        Ds. H.C. van Capelleveen,  Kerstzangdienst
m.m.v Interkerkelijk koor Vergutas o.l.v. dhr. Johan Paul de Groot
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen. Ook voor hen die via de KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Werelddiaconaat.
3e Advent: Geef hoop aan een kind op de vlucht – Libanon.
(Op deze zondag zal, voorafgaand aan de collecte, een power point presentatie worden gedaan over het project.)
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Jeugd en jongerenwerk.
 
UIT DE GEMEENTE
Marcel Molenaar is vorige week behandeld voor galstenen en na een lange tijd van aanhoudende vermoeidheid knapt hij nu weer op. Goed nieuws dus!
 
AGENDA
Moldavie
Deze maand doen we 1 actie voor ons project voor de ouderen van Moldavie. Op omroep Max zijn momenteel vaak filmpjes te zien over de ouderen daar. We zien daar weer hoe de mensen daar in schrijnende omstandigheden moeten leven.
Er zijn door een aantal dames, Rita, Marlies, Gerda, Marijke en Els
appelflappen gebakken, die voor een vrijwillige bijdrage genuttigd kunnen
worden. Warm aanbevolen!
Groetjes, Els
 
Kerstzangdienst
Vanavond is er een Kerstzangdienst, aanvang 19.00  uur, 10 minuten voor de aanvang van de dienst beginnen we met  zingen.
Voorganger Ds. Henco van Capelleveen uit Heerhugowaard. Thema van de dienst is “ Licht der wereld “.
Muzikale medewerking verleend Interkerkelijkkoor “Vergutas “uit Heerhugowaard o.l.v. dhr.  Johan Paul de Groot.
Organist en pianist dhr.  Johan Paul de Groot en dhr. Edwin Hinfelaar.
Als u met vervoer zit, wij halen u graag op, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma, Telnr. 5717401 of Sienie v.d. Horn, Telnr. 5716179
      
24 dec. Kinderkerstfeest
Op kerstavond 24 december zal weer het jaarlijkse kinderkerstfeest plaatsvinden! U bent om 18.00 u van harte welkom in onze prachtige sfeervolle kerk, waar door onze jeugd het kerstspel “de kerststal van Franciscus” zal worden opgevoerd. Franciscus had namelijk een droom! Het kerstverhaal is niet zomaar een verhaal van lang geleden, maar een verhaal vol leven – voor iedereen! We staan in een mooie, toegankelijke kinderdienst stil bij de geboorte van Jezus en nodigen iedereen – jong en oud – hier bij te zijn! Tijdens het kinderkerstfeest is er oppas beschikbaar voor de allerkleinsten. Na de dienst staat de warme chocolademelk met wat lekkers klaar!
 
De dienst op zondag 31 december
In plaats van een avondgebed op de laatste dag van het jaar houden we deze zondag een  ochtenddienst. Deze begint op de gewone tijd van 9.30 uur.
 
ALGEMEEN
Het kerkelijk bureau is in verband met vakantie niet op 2 januari maar op 9 januari geopend.
Wouter Bandstra
terug