Mededelingenblad 31 december 2017 Mededelingenblad 31 december 2017
9.30 uur      Ontmoetingskerk        ds. J. Geertse                               
In plaats van een avondgebed op de laatste dag van het jaar houden we deze zondag een ochtenddienst.     
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen. Ook voor hen die via de KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Algemeen diaconaal werk.
Het diaconaat helpt in de eerste plaats waar geen helper is. Het zet zich in op sociaal-maatschappelijk terrein, vooral waar overheid en samenleving onvoldoende mogelijkheden hebben of tekort schieten.
De 2e collecte is bestemd voor de kerk met als doel Pastoraal werk.
 
UIT DE GEMEENTE
Dhr. Gerrit Snijders is net voor kerstdagen in het ziekenhuis in Alkmaar opgenomen. Hij is daar succesvol behandeld aan een complicatie van de dotterbehandelingen die hij een tijd geleden heeft ondergaan. De verwachting is dat hij komende week weer thuis is.
 
AGENDA
Vakantie
Komende week van 1 januari tot 8 januari heb ik een week vrij. Waar nodig kunt u contact opnemen met Jacqueline Geertse, zij zal mij deze week vervangen.
Ik wil u hierbij allen een goed en gezond nieuw jaar toewensen en u bedanken voor alle mooie kaarten en lieve groeten.
Henco van Capelleveen
Het kerkelijk bureau is in verband met vakantie niet op 2 januari maar op 9 januari geopend.
Wouter Bandstra
 
Aanvang kerkdiensten
Zoals u in de ‘Op weg’ hebt kunnen lezen beginnen vanaf volgende week alle morgendiensten om 10.00 uur.
terug