Mededelingenblad 14 januari 2018 Mededelingenblad 14 januari 2018
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die met ons verbonden zijn via de Kerkwebradio
 
Vandaag is er tevens Jeugdkerk  in de Tempel
 
COLLECTE
De diaconale collecte is voor Voedselbank. De voedselbank is de liefdadigheidsinstelling die kosteloos levensmiddelen verstrekt aan hen die financieel niet of nauwelijks in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien en ter voorkoming van verspilling van voedsel. Aanbod van nog goed consumeerbaar voedsel (dat op het punt staat om vernietigd te worden) en vraag (gezinnen die het voedsel nodig hebben) worden op deze manier bij elkaar gebracht. Om klanten van de voedselbank van voldoende eten te kunnen voorzien, werkt Voedselbanken Nederland samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen zij er samen voor dat een deel van de Nederlandse armen niet verhongeren, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Eredienst.
 
DE GEMEENTE
Wij wensen alle zieken in het ziekenhuis maar ook thuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.
 
AGENDA
Maaltijd.
Op vrijdag 19 januari is er weer een maaltijd in de Brink.
Zoals altijd gaan de deuren open om 18.00 uur en wordt het eten om 18.30 uur op tafel gezet. De prijs is € 5,00 en de drankjes € 1,00.
Er zullen weer inschrijfformulieren in Brink liggen. U kunt zich ook opgeven bij Rita Nieuwdorp, tel 5713873, email 
Tot ziens,  groet van de kookploeg.  
terug