Mededelingenblad 18 februari 2018 Mededelingenblad 18 februari 2018
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen. Ook voor hen die met ons verbonden zijn via de KerkWebRadio.
 
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor 40dagentijd – Noodhulp Libanon. Met je kinderen op de vlucht.
Meer dan vier miljoen Syriërs zijn hun land ontvlucht. Onder hen bevinden zich veel moeders met kinderen. Uitgeput zijn ze neergestreken in de Bekaa-vallei in Oost-Libanon. Vooral moeders en kinderen zijn kwetsbaar en lopen grote gezondheidsrisico’s. Onder heel moeilijke omstandigheden proberen moeders hun kinderen liefdevol te verzorgen en te beschermen. Partnerorganisatie IOCC (International Orthodox Christian Charities) ondersteunt gevluchte moeders met verloskundige zorg, voorlichting over borstvoeding, bijvoeding voor ondervoede kinderen en gezondheidsvoorlichting. De bevlogen medewerkers van IOCC redden zo niet alleen kinderlevens, maar ze helpen bovendien moeders om in alle onzekerheid hun kinderen toch de juiste zorg te bieden.
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Jeugd en jongerenwerk
 
UIT DE GEMEENTE
Dhr. Hans van der Does is afgelopen week van het ziekenhuis in Alkmaar overgegaan naar de Lauwershof om daar verder te herstellen en te revalideren.

Mevr. Mats de Jong verblijft in de Magnushof in Schagen voor herstel en revalidatie.
Haar adres is: Jacob Ruijsdaellaan 30, 1741 KW Schagen.
 
Wij wensen de zieken thuis in ziekenhuis of verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.
 
terug