Mededelingenblad 4 maart 2018 Mededelingenblad 4 maart 2018
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die met ons verbonden zijn via de Kerkwebradio
 
COLLECTE
De diaconale collecte is voor Kerk in Actie 40dagentijd  Zending.
Sterke vrouwen opleiden op Papoea.
Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis en nauwelijks opgeleid zijn. Vormingscentrum P3W wil daar verandering in brengen. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen bijbelstudies en krijgen praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding. Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap, en bouwen mee aan kerk en samenleving. En zij geven dit op hun beurt weer door aan hun dochters
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Algemeen kerkenwerk
 
DE GEMEENTE
Dhr. Hans van der Does verblijft in het  ziekenhuis in Alkmaar.  Hij wordt behandeld voor een longontsteking.
Mevr. Mats de Jong  is na haar revalidatieperiode in de Magnushof weer thuis.
Mevr. Van de Bijl – Smit Sibinga is opgenomen in GGZ Hoorn, locatie Maelsonstraat 1, 1624 NP .
Mevr. Hanny Dijkstra  verblijft in het VUmc. 
Het adres is Boelenlaan 1117 1007 MB Amsterdam.
Onderzoeken zijn gaande hoe de complicaties van de operatie het best behandeld kunnen worden.
 
Wij wensen alle zieken in het ziekenhuis maar ook thuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.
 
AGENDA
Vanavond is er een zangdienst in de Ontmoetingskerk,10 minuten voor de aanvang van de dienst beginnen we met zingen.
Voorganger is Ds. Tineke van  Lente uit Hoorn. Thema van de dienst is  “ Mens je kunt meer dan je denkt “.
Muzikale medewerking wordt verleend door  het Nieuwedieper Visserskoor uit den Helder o.l.v. dhr. Alfred de Jong, organist dhr. Arie Horst.
Als u met vervoer zit, wij halen u graag op, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma Telnr. 5717401 of Sienie v.d. Horn Telnr. 5716179
 
de zangcommissie.
terug