Mededelingenblad 11 maart 2018 Mededelingenblad 11 maart 2018
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die met ons verbonden zijn via de Kerkwebradio
 
COLLECTE
De diaconale collecte  is voor Kerk in Actie 40dagentijd Kerken Almere runnen een sociale supermarkt. Almere is een jonge stad waar sociale samenhang ontbreekt en er is veel armoede en werkloosheid. Samen met andere kerken staat de Protestantse Kerk in Almere mensen in financiële nood bij met praktische hulp, zoals een Sociale Supermarkt. Klanten krijgen geen standaard voedselpakket, maar een persoonlijke pas om boodschappen te doen die aansluiten bij hun behoefte en gezinsgrootte. Jaarlijks helpt de kerk hiermee tussen de 1.300 en 1.500 mensen. Mensen worden ook ondersteund met advies en cursussen om weer op eigen benen te staan. Zo kunnen klanten van de sociale supermarkt gemiddeld na drieënhalve maand weer boodschappen doen in een reguliere supermarkt. De verschillende activiteiten vinden plaats op zeven locaties verspreid over de stad. De kerken willen alles onderbrengen in één pand.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Pastoraal werk
 
DE GEMEENTE
Dhr. A van ’t Hoff  is afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar. Hij wordt behandeld voor longontsteking. 
Mevr. Van de Bijl – Smit Sibinga is opgenomen in GGZ Hoorn, locatie Maelsonstraat 1, 1624 NP .
Hannie Dijkstra-Jongsma heeft  na verschillende operaties en een zware periode op de intensive care weer een plek op een zaal gekregen. De artsen zijn voorzichtig positief over haar toestand. Dat ze niet meer op de intensive care moet blijven is toch een grote opluchting. Het adres is: VU medisch centrum, Kamer 6 B 44,Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.
Anne Wondergem moest in het VU Medisch Centrum in Amsterdam verschillende operaties ondergaan. Haar ouders Jacco en Suzan hopen haar dit weekend weer mee te kunnen nemen naar huis...
 
Wij wensen alle zieken in het ziekenhuis maar ook thuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.
 
AGENDA
Pastorale Kring
De eerstkomende bijeenkomst is dinsdag 20 maart . We zijn dan vanaf 14.00 uur te gast bij Sylvia Dijkstra. Het gespreksonderwerp van de middag is: orgaandonatie
Geïnteresseerden welkom!
Coördinatie: G. Groeneveld.
terug