Mededelingenblad 8 april 2018 Mededelingenblad 8 april 2018

 10.00 uur Ontmoetingskerk, mevr. B.Siertsma, Amsterdam
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
COLLECTE
De collecte voor de diaconie is Samen voor Kenia.
Toelichting tijdens de dienst.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Eredienst
 
UIT DE GEMEENTE
Dhr. Henk Kampverblijft nog in het ziekenhuis in Alkmaar; Noordwestziekenhuisgroep  locatie Alkmaar.
 
 Hannie Dijkstra-Jongsma verblijft nog steeds in het ziekenhuis in Beverwijk. Ze wil iedereen laten weten dat ze erg blij is met de lieve groeten uit de gemeente. Ze weet natuurlijk wel dat ze erbij hoort. Om nu zo'n lange periode van ziek zijn het daadwerkelijk te ervaren is heel bijzonder! Het adres is: Rode Kruis Ziekenhuis, Vondellaan 13, 1942 LE Beverwijk. 
 
Anne Wondergem  is net voor de Paasdagen weer thuisgekomen. Ze slaapt gelukkig weer in haar eigen bed.
 
AGENDA
Maaltijd
Vrijdag 20 april a.s. hebben we weer een maaltijd in de Brink. Zoals u al hebt kunnen lezen in Op Weg staat de maaltijd dit keer in het teken van Moldavië. De actie voor de ouderen daar is een enorm succes geweest en als afsluiting dus een maaltijd in Moldavische stijl. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. De intekenlijsten liggen vandaag en volgende week zondag in de Brink. De maaltijd begint om 18.30 uur, vanaf 18.00 uur bent u welkom.
Hartelijke groet, de kookgroep, met medewerking van de diaconie.
terug