Mededelingenblad 17 juni 2018 Mededelingenblad 17 juni 2018
zondag 17 juni 2018
 
10.00 Ontmoetingskerk, ds. H.C. van Capelleveen 
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
COLLECTE
De collecte voor de diaconie is voor Binnenlands diaconaat – Inloophuis als ontmoetingsplek.
In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wal en schip. Vaak spelen werkloosheid, gebrek aan inkomen of psychische beperkingen een rol. Vereenzaming en uitsluiting liggen op de loer. Voor deze mensen kan een inloophuis een rustpunt zijn. Een huiselijke plek waar een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd de dag kan breken. Kerk in Actie steunt diverse inloophuizen in het land. Ook ondersteunt Kerk in Actie DAK (Door Aandacht Kracht), een netwerk van 150 beroepskrachten en 5.000 vrijwilligers in inloophuizen, buurtcentra en straatpastoraat die klaarstaan voor 7.500 mensen die even op adem willen komen. Met deze collecte ondersteunt u inloophuizen als plek waar mensen gezien en gehoord worden.
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel         
Eredienst.
 
UIT DE GEMEENTE
Dhr. Frans Spaan is afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar. Hij wordt behandeld voor een herseninfarct. Onzeker is in hoeverre functies van spraak en beweging zich herstellen.
 
 
Mw. Sylvia Dijkstra verblijft in de Herstelafdeling van het Westfriesgasthuis te Hoorn om te revalideren na haar schouderoperatie.
 Leni van de Bovenkampheeft goed nieuws gekregen van de artsen na een controle in het ziekenhuis. De breuk in haar bovenarm herstelt goed, Voorlopig moet wel het gips er nog aan blijven.
Bert Spil heeft  afgelopen vrijdag 3 bypasses gekregen. De operatie is goed verlopen.  Hij verblijft op dit moment in de VU en zal waarschijnlijk halverwege volgende week naar het MCA gaan.
 
Samen voor Kenia
De eerste actie van de jongerenreis "samen voor Kenia"
Zoals u allen weet ben ik Jan Bergsma verleden jaar in oktober/november met een seniorengroep naar Kenia geweest.
Wij hebben daar het project voor een gebouw bij een school bij een gebracht.
En een van de acties was het lopen van de 4-Daagse van Nijmegen, waar ik door velen van u ben gesponsord, met een mooi bedrag.
Dat hebben de jongeren goed onthouden. En hebben mij gevraagd of ik de 4- daagse van Nijmegen dit jaar weer ga lopen.
En of ik hen wil helpen, om hun doelstelling van hun project een klein beetje dichter naar het streefbedrag te mogen brengen.
Ja en wat is er mooier, als je toch 40 kilometer per dag gaat lopen in Nijmegen en omgeving,
Wetende dat er een goed doel met elke stap steeds dichterbij komt.
Vandaar mijn vraag steun het goede doel voor de Jongeren uit Heerhugowaard, en laat mij er weer voor mogen lopen. Straks staan wij jongeren en loper in de Brink, met een flyer, om u bijdragen in ontvangst te mogen nemen. In de maand juni staan wij ook enkele zondagen in de Brink.
Namens de Jongeren die naar Kenia afreizen in 2019

Jan Bergsma
 
Vanuit de groep Beeld & Geluid
Ik heb u in een eerdere uitgave van de Op Weg geïnformeerd over de activiteiten van de groep Beeld & Geluid. We gaan ons nu richten op het onderdeel Beeld.
We hebben inmiddels al een idee van wat technisch zoal mogelijk is, maar nu is het van belang om eerst duidelijk te krijgen wat we met elkaar nu precies willen. Daartoe is de groep breder gemaakt met een vertegenwoordiger vanuit de Jeugd, vanuit De Brink en nog een gemeentelid.
De eerste bijeenkomst werd een brainstormsessie: wat zijn onze wensen en eisen? Dat heeft geresulteerd in een flinke opsomming onderverdeeld in Gebruik, Techniek en Randvoorwaarden.

Het is nu aan u om te reageren: wat vindt u ervan? Heeft u aanvullingen of opmerkingen? We horen het graag! Vorige week heeft in het mededelingenblad een opsomming gestaan, maar om het wat makkelijker te maken komt deze opsomming de komende weken op de zondagmorgen in vergrote vorm te hangen in de foyer. U kunt daarop al uw reacties kwijt! Dus denk zo met ons mee; we horen het graag!


namens de groep Beeld & Geluid,
Diny Kotterer
 
 
 
 
 
Van zondag 17 juni tot en met zondag 15 juli
ben ik op vakantie.
Voor het crisispastoraat
verwijs ik u naar mijn collega
ds. Henco van Capelleveen.
Op maandag 16 juli ben ik
Weer bereikbaar.
 
Jacqueline Geertse
 
terug