Mededelingenblad 7 oktober 2018 Mededelingenblad 7 oktober 2018
Zondag  7 oktober 2018
 
Namens de kerkeraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die met ons verbonden zijn via de Kerkwebradio.
 
Collecte
De diaconale collecte is voor Kledingbank. Kledingbank Heerhugowaard is er speciaal voor mensen die door allerlei omstandigheden niet over voldoende financiële middelen beschikken om zelf kleding aan te schaffen. Inwoners die een sociale dienst uitkering hebben, inwoners met een Huygenpas en inwoners die bij de voedselbank komen, kunnen zich aan melden bij de Kledingbank Heerhugowaard. Op afspraak mogen zij een gratis kledingpakket uit zoeken.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Missionair Gemeente zijn.
 
UIT DE GEMEENTE
Dhr. J. van de Bovenkamp  heeft problemen met de prostaat en de blaas. Een operatie is nodig. Die vindt  plaats op 17 oktober in de Noordwest in Alkmaar. Mw. Sylvia Dijkstra is weer thuis! Na een lange periode van heel veel oefenen met geduld kan ze weer genieten van heerlijk in haar eigen huis vertoeven. Ze moet nog veel rusten, maar ze kan ook af en toe lopen. Zitten gaat nog niet...Mw. Wil den Hartigh revalideert in Magentazorg - Revalidatie Alkmaar, (voorheen Lauwershof) - Alkmaar. Het adres is: Jupiterstraat 10, 1829 CA Alkmaar.Ze zit in kamer 6 op de begane grond. Ze heeft te horen gekregen dat ze nog zeker tot half november moet blijven. Mw. H. de Greeuw is na een periode van herstel en revalidatie ook weer thuis in haar eigen appartement. 
Anne Wondergem is weer opgenomen in het ziekenhuis. Ze heeft last van haar buik. Onderzocht wordt wat de oorzaak is. Mocht u tijd hebben voor een lief kaartje: het adres is: Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC, locatie AMC, Anne Wondergem, afd. Grote Kinderen, kamer 234, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam.Mevr. Ada Nieuweboer verblijft voor zorg en revalidatie in Revalidatiecentrum Alkmaar. Haar adres is: Jupiterstraat 10, 1829 CA Oudorp (NH) Oudorp
 
ALGEMEEN
Afscheid en (her)bevestiging van ambtsdragers in de dienst van
 14 oktober 2018.
De kerkenraad heeft de volgende gemeenteleden benoemd: de heer P.J. Olie als ouderling-kerkrentmeester en de heer J.C.F.C. Welbedacht als diaken. Mochten er vanuit de gemeente bezwaren zijn tegen deze voorgenomen benoemingen, dan kan men dit kenbaar maken bij de scriba. De heer P.G. Dekker wordt voor 1 jaar herbevestigd als ouderling-kerkrentmeester. We nemen afscheid van de heer G.S, Klercq als diaken en penningmeester van de diaconie en van de heer R.W. Nieswaag als ouderling-kerkrentmeester. In de kerkenraadsvergadering van juni jl. is besloten een vrijwilliger aan te stellen die uitvaartdiensten kan leiden voor mensen die op afstand van kerk en geloof zijn komen te staan. Mevr. N. Huibers-Kouwen zal de gelofte van geheimhouding afleggen, daar zij onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad gaat functioneren..
 
 
Maarten Luther 501 Priester en Reformator
 
Op vrijdag 12 oktober treedt het Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. Hanna   Rijken  op in de St. Christoforuskerk,  Molenstraat in Schagen. Aanvang 20.00 uur. Toegang +consumptie gratis.
Collecte na afloop.
Organisatie Raad van Kerken Schagen e.o.
terug