mededelingenblad 21 oktober 2018 mededelingenblad 21 oktober 2018
zondag 21 oktober  2018

10.00 Ontmoetingskerk, ds. F.J.Hirs te Venlo
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via KerkWebRadio met ons verbonden zijn.

COLLECTE
De diaconale collecte is voor noodhulp  Sulawesi.  Aardbevingen en tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi heeft meer dan 1.400 mensen het leven gekost. Duizenden gebouwen zijn ingestort en onder het puin werd gezocht naar slachtoffers. Lokale christelijke hulporganisaties zijn met de steun van Kerk in Actie bezig met het verlenen van de eerste noodhulp zoals water, voedsel, schuilplaatsen en medicijnen. Op korte termijn is er verder behoefte aan tenten, dekens en medische hulp.
Kees de Jong die namens Kerk in Actie is uitgezonden naar Indonesië en lesgeeft op een theologische universiteit laat weten dat de kerkleiders hevig geschokt zijn: "Zojuist kwam het bericht binnen dat 160 leerlingen die aan de kust een bijbelkamp hadden in een modderstroom terecht zijn gekomen. Slechts 40 hebben dat overleefd."

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Eredienst

UIT DE GEMEENTE
-Mevr. Ada Nieuweboer, verblijft voor zorg en revalidatie in revalidatiecentrum Alkmaar. Haar adres is: Jupiterstraat 10, 1829 CA Oudorp (NH) Oudorp
 
-Dhr. J. van de Bovenkamp, heeft een blaasoperatie ondergaan in de Noordwest in Alkmaar. Op het moment van dit schrijven is het nog even afwachten of alles weer goed is en of hij al naar huis mocht.

-Anne Wondergem, is nog steeds in het ziekenhuis. Het adres is: Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC, locatie AMC, Anne Wondergem, afd. Grote Kinderen, kamer 234, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam.

-Dhr. T. Wolzak, ligt in het ziekenhuis. Hij moest afgelopen week een operatie ondergaan. Hij verblijft op afdeling 361.

AGENDA
Vakantie
Komende week heb ik herfstvakantie; ds. Jacqueline Geertse zal mij waar nodig vervangen.
Henco van Capelleveen
 
LITURGIE
Toen ik klaar was met drukken van de liturgie kwam ik tot de ontdekking dat wij al in de maand oktober leven i.p.v. september, u heeft dus wel de juiste liturgie voor u. Mijn excuses voor de misdruk.
Gert Langelaar
terug