ANBI ANBI

A. Algemene gegevens
Naam ANBI: Protestantse gemeente te Heerhugowaard
RSIN/Fiscaal nummer: 822.475.017
Website adres: www.pkn-heerhugowaard.nl
E-mail:
Adres: Middenweg 168
Postcode: 1702 HE
Plaats: Heerhugowaard
Postadres: Postbus 54
Postcode: 1700 AB
Plaats: Heerhugowaard

De Protestantse gemeente te Heerhugowaard is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 

lees meer »
 
Bankrekeningen

Bankrekeningen

Bankrekeningen
College van Kerkrentmeesters

Bankrekening voor kerkelijke bijdrage:
NL73FVLB0699745160 tnv Protestantse gemeente te Heerhugowaard.

Bankrekening voor collectebonnen:
NL30RABO0326906878 tnv Protestantse gemeente te Heerhugowaard.

Diaconie
Bankrekening NL84INGB0008569331 tnv Diaconie Protestantse gemeente te Heerhugowaard.